Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: thanhdatpro16 trong 08:53:27 PM Ngày 25 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18359Tiêu đề: Bài tập về đánh thủng tụ điện
Gửi bởi: thanhdatpro16 trong 08:53:27 PM Ngày 25 Tháng Chín, 2013
Cho 3 tụ điện (C1//C2)ntC3; C1=3F; C2=2F và C3=20F. Nối bộ tụ với 2 cực của một nguồn điện có U=30V. Nếu tụ điện C1 bị đánh thủng, tính điện tích và hiệu điện thế trên 2 tụ điện còn lại

Mọi người ơi cho mình hỏi khi C1 bị đánh thủng bị có hiện tượng thế nào vậy. trong SGK nói là chất điện môi giữa hai bản không còn tác dụng cách điện vậy tụ điện dẫn điện à?? Và mạch còn (C1//C2)ntC3 hay không?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về đánh thủng tụ điện
Gửi bởi: huongduongqn trong 11:55:21 PM Ngày 25 Tháng Chín, 2013
Cho 3 tụ điện (C1//C2)ntC3; C1=3F; C2=2F và C3=20F. Nối bộ tụ với 2 cực của một nguồn điện có U=30V. Nếu tụ điện C1 bị đánh thủng, tính điện tích và hiệu điện thế trên 2 tụ điện còn lại

Mọi người ơi cho mình hỏi khi C1 bị đánh thủng bị có hiện tượng thế nào vậy. trong SGK nói là chất điện môi giữa hai bản không còn tác dụng cách điện vậy tụ điện dẫn điện à?? Và mạch còn (C1//C2)ntC3 hay không?

Mỗi một tụ thì chỉ có thể chụi được một điện áp tối đa là Ugh. Khi điện áp hai đầu tụ vượt quá giá thị  này thì tụ bị đánh thủng nghĩa là lớp điện môi ko còn cách điện nữa và tụ cho dòng điện đi qua. Tụ bây giờ giống như dây dẫn. Do đó mạch điện chỉ còn lại C2ntC3. ===> Cb = C2.C3/(C2+C3) = 20/11F.

Q = Q2=Q3 = UCb ==> U2=Q2/C2; ==> U3=Q3/C3


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về đánh thủng tụ điện
Gửi bởi: thanhdatpro16 trong 08:33:29 PM Ngày 26 Tháng Chín, 2013
Cho 3 tụ điện (C1//C2)ntC3; C1=3F; C2=2F và C3=20F. Nối bộ tụ với 2 cực của một nguồn điện có U=30V. Nếu tụ điện C1 bị đánh thủng, tính điện tích và hiệu điện thế trên 2 tụ điện còn lại

Mọi người ơi cho mình hỏi khi C1 bị đánh thủng bị có hiện tượng thế nào vậy. trong SGK nói là chất điện môi giữa hai bản không còn tác dụng cách điện vậy tụ điện dẫn điện à?? Và mạch còn (C1//C2)ntC3 hay không?

Mỗi một tụ thì chỉ có thể chụi được một điện áp tối đa là Ugh. Khi điện áp hai đầu tụ vượt quá giá thị  này thì tụ bị đánh thủng nghĩa là lớp điện môi ko còn cách điện nữa và tụ cho dòng điện đi qua. Tụ bây giờ giống như dây dẫn. Do đó mạch điện chỉ còn lại C2ntC3. ===> Cb = C2.C3/(C2+C3) = 20/11F.

Q = Q2=Q3 = UCb ==> U2=Q2/C2; ==> U3=Q3/C3

Khi đấy U1, Q1, C1 có phải bằng 0 không vậy?


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Bài tập về đánh thủng tụ điện
Gửi bởi: huongduongqn trong 01:01:28 PM Ngày 28 Tháng Chín, 2013
Cho 3 tụ điện (C1//C2)ntC3; C1=3F; C2=2F và C3=20F. Nối bộ tụ với 2 cực của một nguồn điện có U=30V. Nếu tụ điện C1 bị đánh thủng, tính điện tích và hiệu điện thế trên 2 tụ điện còn lại

Mọi người ơi cho mình hỏi khi C1 bị đánh thủng bị có hiện tượng thế nào vậy. trong SGK nói là chất điện môi giữa hai bản không còn tác dụng cách điện vậy tụ điện dẫn điện à?? Và mạch còn (C1//C2)ntC3 hay không?

Mỗi một tụ thì chỉ có thể chụi được một điện áp tối đa là Ugh. Khi điện áp hai đầu tụ vượt quá giá thị  này thì tụ bị đánh thủng nghĩa là lớp điện môi ko còn cách điện nữa và tụ cho dòng điện đi qua. Tụ bây giờ giống như dây dẫn. Do đó mạch điện chỉ còn lại C2ntC3. ===> Cb = C2.C3/(C2+C3) = 20/11F.

Q = Q2=Q3 = UCb ==> U2=Q2/C2; ==> U3=Q3/C3

Khi đấy U1, Q1, C1 có phải bằng 0 không vậy?
Mình nghĩ có lẽ là vậy vì nó không còn là tụ điện nên ko có khả năng tích điện nữa