Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vipboy9x_hpv trong 05:35:37 PM Ngày 25 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18357Tiêu đề: Dao động cơ
Gửi bởi: vipboy9x_hpv trong 05:35:37 PM Ngày 25 Tháng Chín, 2013
Mọi người ơi giúp mình bài này với :
Bài 1 : Hai vật A B dán liền nhau với mB=2mA=200g treo vào 1 lò xo có độ cứng 50N/m. Nâng 2 vật đến vị trí lò xo có độ dài tự nhiên l0=30cm thì thả nhẹ. Hai vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo có độ dài lớn nhất thì vật B bị tách ra. Chiều dài ngắn nhất của lò xo sau đó là ?
Bài 2 :2 vật A và B có cùng khối lượng 1kg và được nối với nhau bởi 1 sợi dây nhỏ mảnh nhẹ dài 10cm, 2 vật được treo vào lò xo có độ cứng k =100N/m tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s^2. lấy Pi^2=10. Khi hệ vật đang ở vị trí cân bằng người ta đốt sơi dây nối 2 vật và vật B sẽ rơi tự do còn vật A dao động điều hòa. Khi vật A qua vị trí cân bằng lần thứ 2 thì khoảng cách giữa 2 vật là bao nhiêu ?


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ
Gửi bởi: tsag trong 08:29:21 PM Ngày 25 Tháng Chín, 2013
1
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14086.0
2 ban xem  file bên dưới