Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoalansao11 trong 10:26:46 AM Ngày 25 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18353Tiêu đề: Bài tập tổng hợp dao động
Gửi bởi: hoalansao11 trong 10:26:46 AM Ngày 25 Tháng Chín, 2013
 Một vật thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có biên độ và pha ban đầu lần lượt là A1, A2, [tex]\varphi _{1}= \pi /3, \varphi _{2}= -\pi /2 rad[/tex] , dao động tổng hợp có biên độ là 18 cm.
a, Khi A2 có giá trị cực đại thì A1 có giá trị là bao nhiêu?
b, Khi A1 có giá trị cực đại thì A2 có giá trị là bao nhiêu?
 
Mong Thầy, Cô và các bạn giúp e bài này!
                                                                                                        Chân thành cảm ơn mọi người!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập tổng hợp dao động
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:48:49 AM Ngày 25 Tháng Chín, 2013
Một vật thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có biên độ và pha ban đầu lần lượt là A1, A2, [tex]\varphi _{1}= \pi /3, \varphi _{2}= -\pi /2 rad[/tex] , dao động tổng hợp có biên độ là 18 cm.
a, Khi A2 có giá trị cực đại thì A1 có giá trị là bao nhiêu?
b, Khi A1 có giá trị cực đại thì A2 có giá trị là bao nhiêu?
 
Mong Thầy, Cô và các bạn giúp e bài này!
                                                                                                        Chân thành cảm ơn mọi người!
làm theo kiểu công thức bình thường:
CT tổng hợp dạng : [tex]18^2=A1^2+A2^2-\sqrt{3}.A1.A2[/tex]
a/ A2 có giá trị cực đại ==> tồn tại PT bậc II theo A1 có nghiệm==> [tex]\Delta = b^2-4.AC = 3.A2^2-4.(A2^2-18^2)>=0[/tex]
[tex] ==> A2^2<=1296 ==> A2max=36[/tex] ==> [tex]A1= - b/2a=\sqrt{3}.36/2=18\sqrt{3}[/tex]
b/ làm tương tự.