Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thaonguyeen96 trong 10:37:46 PM Ngày 24 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18349Tiêu đề: bài dao động cơ
Gửi bởi: thaonguyeen96 trong 10:37:46 PM Ngày 24 Tháng Chín, 2013
cho vật dđđh với phương trình x=[tex]4cos(\Pi t+\varphi )^{2}[/tex] hỏi vật dao động với biên độ bằng bao nhiêu
nhờ thầy cô và các bạn giải thích chi tiết cho em với ạ


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động cơ
Gửi bởi: thaonguyeen96 trong 11:05:33 PM Ngày 24 Tháng Chín, 2013
đề trên em viết nhầm ạ vì em không quen dùng chèn công thức cho lắm ạ x=4[tex](cos(\Pi t+\varphi ))^{2}[/tex]
nhờ mọi người giải giupsem.


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động cơ
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:29:28 PM Ngày 24 Tháng Chín, 2013
Em hạ bậc cos bình xuống (lượng giác), sau đó nhân 4 phân phối vào bên trong. Giá trị đứng trước cos (bậc nhất) lúc này là biên độ.


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động cơ
Gửi bởi: huongduongqn trong 12:12:42 AM Ngày 25 Tháng Chín, 2013
đề trên em viết nhầm ạ vì em không quen dùng chèn công thức cho lắm ạ x=4[tex](cos(\Pi t+\varphi ))^{2}[/tex]
nhờ mọi người giải giupsem.

[tex]x=4(cos(\Pi t+\varphi ))^{2} = 4[1+cos2(\pi t + \varphi)]/2=2+2cos(2\pi + 2\varphi)[/tex] ==> A =2cm


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động cơ
Gửi bởi: thaonguyeen96 trong 01:16:29 AM Ngày 26 Tháng Chín, 2013
vậy bài này thì sao ạ :cho i=8[tex](coswt)^{2}[/tex]
hỏi cường độ dđ hiệu dụng là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động cơ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:41:29 AM Ngày 26 Tháng Chín, 2013
vậy bài này thì sao ạ :cho i=8[tex](coswt)^{2}[/tex]
hỏi cường độ dđ hiệu dụng là bao nhiêu?
Bài này cũng có rất nhiều trên diễn đàn rồi.
Bạn hạ bậc, sẽ thấy có hai cường độ dòng điện, 1 không đổi, 1 xoay chiều.

[tex]I=\sqrt{I_1^2+I_2^2}[/tex]