Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 10:23:35 PM Ngày 24 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18348Tiêu đề: Bài tập con lắc đơn(tt).
Gửi bởi: Alexman113 trong 10:23:35 PM Ngày 24 Tháng Chín, 2013
1. Một con lắc đơn có chiều dài dây treo [tex]l=1\,m,[/tex] treo vào vật nặng có khối lượng [tex]m=100\,g,[/tex] kéo con lắc lệch khỏi [tex]VTCB[/tex] một góc [tex]60^o[/tex] rồi thả nhẹ cho vật dao động. Bỏ qua lực cản, lấy [tex]g=10\,m/s^2.[/tex]
    a) Tính giá trị vận tốc của vật khi qua [tex]VTCB[/tex]
    b) Tính vận tốc của vật và lực căng của dây treo khi vật ở vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc [tex]30^o[/tex]
    c) Hãy xác định tỉ số của lực căng lớn nhất và nhỏ nhất của dây treo

2. Một con lắc đơn có chiều dài [tex]l=1\,m[/tex] treo quả cầu nhỏ có khối lượng [tex]50\,g[/tex] đặt trong điện trường đều có phương thẳng, chiều hướng từ trên xuống và có độ lớn [tex]E=2.10^{-5}\,V/m,[/tex] lấy [tex]g=10\,m/s^2=\pi^2\,\left(m/s^2\right).[/tex]
    a) Tính chu kì dao động của con lắc
    b) Tích điện cho quả cầu với [tex]q=5.10^{-7}\,C.[/tex] Tính chu kì trong trường hợp này

3. Một con lắc đơn treo trong thang máy ở nơi có gia tốc trọng trường [tex]10\,m/s^2.[/tex] Khi thang máy đứng yên con lắc dao động với chu kì [tex]2\,s.[/tex] Tính chu kì dao động của con lắc trong các trường hợp:
   a) Thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc [tex]2\,m/s^2[/tex]
   b) Thang máy đi lên chậm dần đều với gia tốc [tex]5\,m/s^2[/tex]
   c) Thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc [tex]4\,m/s^2[/tex]
   d ) Thang máy đi xuống chậm dần đều với gia tốc [tex]6\,m/s^2[/tex]
Nhờ mọi người xem giúp, em cảm ơn rất nhiều ạ.  ^-^  [-O<  :P