Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: minhcuong2417 trong 12:45:03 AM Ngày 24 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18339Tiêu đề: bài sóng cơ khó!
Gửi bởi: minhcuong2417 trong 12:45:03 AM Ngày 24 Tháng Chín, 2013
Dây căng AB có chiều dài là n*(lamda/2). Tại S cách A một đoạn SA=10.75lamda phát ra một dao động có li độ u=Asinwt. Sóng không suy giảm. Điểm M gần A nhất có biên độ là Acan2, dao động cùng pha với dao động phát ra từ S cách A một khoảng là?


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cơ khó!
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:36:58 AM Ngày 24 Tháng Chín, 2013
BÀI ĐĂNG SAI QUY ĐỊNH, TÁC GIẢ HÃY ĐỌC KỸ QUY ĐỊNH CẦN THIẾT.