Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 11:53:51 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18338Tiêu đề: Dao động tắt dần.
Gửi bởi: Alexman113 trong 11:53:51 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2013
1. Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần. Cơ năng ban đầu của nó là [tex]5\,J.[/tex] Sau ba chu kì dao động thì biên độ của nó giảm đi [tex]20\%.[/tex] Xác định phần cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng trung bình trong mỗi chu kì.

2. Một con lắc lò xo dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ của nó giảm [tex]0,15\%.[/tex] Hỏi năng lượng dao động của con lắc bị mất đi sau mỗi dao động toàn phần là bao nhiêu [tex]\%?[/tex]

3. Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ khối lượng [tex]m[/tex] và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng [tex]k=160\,N/m.[/tex] Con lắc dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số [tex]f.[/tex] Biết biên độ của ngoại lực tuần hoàn không đổi. Khi thay đổi [tex]f[/tex] thì biên độ dao động của viên bi thay đổi và khi [tex]f=2\pi\,Hz[/tex] thì biên độ dao động của viên bi đạt cực đại. Tính khối lượng của viên bi?

4. Một tàu hỏa chạy trên đường ray, cứ cách khoảng [tex]6,4\,m[/tex] trên đường ray lại có một rãnh nhỏ giữa chỗ nối các thanh ray. Chu kì dao động riêng của khung tàu trên các lò xo giảm xóc là [tex]1,6\,s.[/tex] Tàu bị xóc mạnh nhất khi chạy với tốc độ là bao nhiêu?

Nhờ các Thầy, cô xem giúp em gấp với ạ, em cảm ơn ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động tắt dần.
Gửi bởi: huongduongqn trong 12:21:01 AM Ngày 24 Tháng Chín, 2013
1. Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần. Cơ năng ban đầu của nó là [tex]5\,J.[/tex] Sau ba chu kì dao động thì biên độ của nó giảm đi [tex]20\%.[/tex] Xác định phần cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng trung bình trong mỗi chu kì.
Nhờ các Thầy, cô xem giúp em gấp với ạ, em cảm ơn ạ.
Bạn coi ở đây nha
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7655


Tiêu đề: Trả lời: Dao động tắt dần.
Gửi bởi: huongduongqn trong 12:31:54 AM Ngày 24 Tháng Chín, 2013


2. Một con lắc lò xo dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ của nó giảm [tex]0,15\%.[/tex] Hỏi năng lượng dao động của con lắc bị mất đi sau mỗi dao động toàn phần là bao nhiêu [tex]\%?[/tex]

Nhờ các Thầy, cô xem giúp em gấp với ạ, em cảm ơn ạ.
Bài này tương bài 1 trong bài dẫn trên


Tiêu đề: Trả lời: Dao động tắt dần.
Gửi bởi: huongduongqn trong 12:34:46 AM Ngày 24 Tháng Chín, 2013


3. Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ khối lượng [tex]m[/tex] và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng [tex]k=160\,N/m.[/tex] Con lắc dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số [tex]f.[/tex] Biết biên độ của ngoại lực tuần hoàn không đổi. Khi thay đổi [tex]f[/tex] thì biên độ dao động của viên bi thay đổi và khi [tex]f=2\pi\,Hz[/tex] thì biên độ dao động của viên bi đạt cực đại. Tính khối lượng của viên bi?

Nhờ các Thầy, cô xem giúp em gấp với ạ, em cảm ơn ạ.
Bài 3: vật dao động với động với biên độ cực đại khi đó xảy ra cộng hưởng f = fo ==> m


Tiêu đề: Trả lời: Dao động tắt dần.
Gửi bởi: huongduongqn trong 12:37:57 AM Ngày 24 Tháng Chín, 2013

4. Một tàu hỏa chạy trên đường ray, cứ cách khoảng [tex]6,4\,m[/tex] trên đường ray lại có một rãnh nhỏ giữa chỗ nối các thanh ray. Chu kì dao động riêng của khung tàu trên các lò xo giảm xóc là [tex]1,6\,s.[/tex] Tàu bị xóc mạnh nhất khi chạy với tốc độ là bao nhiêu?

Nhờ các Thầy, cô xem giúp em gấp với ạ, em cảm ơn ạ.

xóc mạnh nhất thì cộng hưởng xảy ra và khi đó bạn tính T = To ==> v = d/t