Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: guitar1 trong 07:56:17 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18332Tiêu đề: Con lắc đơn
Gửi bởi: guitar1 trong 07:56:17 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2013
một con lắc đơn có chiều dài 98cm khối lượng vật nặng là 90 g dao động với biên độ goc [tex]\alpha0 =6[/tex] độ tại nơi có ia tốc trọng trường g=9.8 m/s2 . cơ nanwng dao động điều hòa của con lắc có giá trị bằng

bài này em dùng công thức khi góc alpha nhỏ hơn 10 độ là [tex]mgl\frac{{\alpha 0}^2}{2}[/tex]

mọi người cho em hỏi khi dùng công thức trên alpha 0 mình cứ giữ nguyên là 6 độ ạ hay là mình phải đổi ra đơn vị khác ạ 
mong mọi người giúp
Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn
Gửi bởi: giaovienvatly trong 08:45:36 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2013
Công thức này xây dựng trên cơ sở định luật bảo toàn cơ năng và về mặt Toán học: với góc anpha0 nhỏ thì sin(anpha0/2) = {(anpha0(rad)/2}.
Vì vậy, phải đổi sang rad.