Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: revo450 trong 09:24:57 PM Ngày 22 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18321Tiêu đề: Lý thuyết mạch LC cần giúp đỡ.
Gửi bởi: revo450 trong 09:24:57 PM Ngày 22 Tháng Chín, 2013
Trong mạch dao động, tính từ lúc hiệu điện thế giữa 2 bản tụ bằng 0, sau một phần tư chu kì của dao động điện từ thì các đại lượng nhận giá trị bằng 0 là:
A. Năng lượng từ trường trong cuộn cảm.
B. Năng lương điện trường trong tụ điện.
C. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ.
D. Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây.


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết mạch LC cần giúp đỡ.
Gửi bởi: cuongthich trong 11:12:36 PM Ngày 22 Tháng Chín, 2013
Trong mạch dao động, tính từ lúc hiệu điện thế giữa 2 bản tụ bằng 0, sau một phần tư chu kì của dao động điện từ thì các đại lượng nhận giá trị bằng 0 là:
A. Năng lượng từ trường trong cuộn cảm.
B. Năng lương điện trường trong tụ điện.
C. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ.
D. Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây.
trong mạch LC q và u biến thiên cùng pha va vuông pha với i
tại thời điểm t u=0 nên q=0 con i đang ở vị trí biên
sau đó t=T/4 thì u và q ở vị trí biên còn i=0
vậy năng lượng từ truongf trong mạch =0