Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: vatly_love trong 05:17:11 PM Ngày 22 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18318Tiêu đề: Bài về tụ điện khó trong sách giải toán vật lý 11
Gửi bởi: vatly_love trong 05:17:11 PM Ngày 22 Tháng Chín, 2013
Hai tụ phẳng không khí có S bằng nhau và d1 = 2d2 cùng được tích tới hiệu điện thế U rồi ngắt khỏi nguồn. Hỏi năng lượng của hệ thay đổi như thế nào khi đặt C2 vào trong C1 (các bản song song nhau).
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp, em cảm ơn rất nhiều ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Bài về tụ điện khó trong sách giải toán vật lý 11
Gửi bởi: huongduongqn trong 09:33:52 AM Ngày 25 Tháng Mười, 2013
Hai tụ phẳng không khí có S bằng nhau và d1 = 2d2 cùng được tích tới hiệu điện thế U rồi ngắt khỏi nguồn. Hỏi năng lượng của hệ thay đổi như thế nào khi đặt C2 vào trong C1 (các bản song song nhau).
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp, em cảm ơn rất nhiều ạ!
C2 = 2C1 = 2C; Q2 = 2Q1 = 2CU = 2Q ----------------W = W1+W2 = 3W1 = 3.Q2/C
 y:) TH1: ++--
C1' = Cd/x; ----------------- Q1' = Q1 = Q-------------------------W1' = 1/2.Q2/C.x/d                   
C2' = C2 = C; -------------- Q2' = Q1+Q2 = 3Q---------------- W2' = 9/2.Q2/C                           
C3' = Cd/(d - x)------------- Q3' = Q1 = Q-------------------------W3' = 1/2.Q2/C.(d-x)/d           
===> W' = 5Q2/C ===>W'/W = 5/3 ==> năng lượng tăng 5.3 lần
 y:) TH2: +-+-
giống TH1 chỉ có Q2'' = Q -------------------------------------------W2'' = 1/2 Q2/C
===> W'' = Q2/C  ===> W''/W = 1/3 ==> năng lượng giảm 3 lần


Tiêu đề: Trả lời: Bài về tụ điện khó trong sách giải toán vật lý 11
Gửi bởi: huongduongqn trong 09:39:20 AM Ngày 25 Tháng Mười, 2013
Hai tụ phẳng không khí có S bằng nhau và d1 = 2d2 cùng được tích tới hiệu điện thế U rồi ngắt khỏi nguồn. Hỏi năng lượng của hệ thay đổi như thế nào khi đặt C2 vào trong C1 (các bản song song nhau).
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp, em cảm ơn rất nhiều ạ!
Bạn xem hình nha


Tiêu đề: Trả lời: Bài về tụ điện khó trong sách giải toán vật lý 11
Gửi bởi: vatly_love trong 01:14:04 PM Ngày 26 Tháng Mười, 2013
Cảm ơn bạn rất nhiều nhá  ^-^