Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: jupitereg trong 10:46:45 AM Ngày 22 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18313Tiêu đề: Bài toán về sóng dừng
Gửi bởi: jupitereg trong 10:46:45 AM Ngày 22 Tháng Chín, 2013
Dây $AB$ có chiều dài [tex]13,8m[/tex]. Đầu $A$ gắn với một âm thoa dao động với tần số [tex]30Hz[/tex]. Trên dây có sóng dừng với [tex]12[/tex] điểm bụng ([tex]A[/tex] là một điểm nút). Điểm [tex]C[/tex] là trung điểm của [tex]AB[/tex], khi cắt bớt đoạn [tex]BC[/tex] và giữ cố định đầu [tex]C[/tex] của dây thì trên dây không có sóng dừng. Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. 78 m/s               A. 68 m/s               A. 72 m/s               A. 75 m/s


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về sóng dừng
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:22:27 AM Ngày 22 Tháng Chín, 2013
BÀI ĐĂNG KHÔNG RÕ MỤC ĐÍCH, SẼ BỊ XÓA!

ĐỀ NGHỊ TÁC GIẢ ĐỌC KỸ QUY ĐỊNH CẦN THIẾT.