Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: kunkute trong 10:39:40 AM Ngày 22 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18312Tiêu đề: Bài tập khó về chuyển động
Gửi bởi: kunkute trong 10:39:40 AM Ngày 22 Tháng Chín, 2013
Nhờ thầy cô và mọi người giải đáp
Một vật khối lượng 10kg bị tác dụng bởi lực [tex]F=-3x-5x^{2}[/tex],trong đó F tính bằng newton(N) và x tính bằng mét(m).Khi vật chuyển động thì coi cơ năng của vật được bảo toàn.Giả thiết là thế năng U của vật bằng không tại x=0
a) Tìm thế năng của vật tại x=4cm
b)Nếu vật có vận tốc 5m/s và hướng theo chiều âm khi ở tọa độ x=6cm thì tốc độ của nó là bao nhiêu khi đi qua gốc?
c)Lại giả thiết rằng thế năng của vật là -10J tại x=0,hãy trả lời lại các câu a) và b)Tiêu đề: Trả lời: Bài tập khó về chuyển động
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 10:15:09 PM Ngày 26 Tháng Chín, 2013
Nhờ thầy cô và mọi người giải đáp
Một vật khối lượng 10kg bị tác dụng bởi lực [tex]F=-3x-5x^{2}[/tex],trong đó F tính bằng newton(N) và x tính bằng mét(m).Khi vật chuyển động thì coi cơ năng của vật được bảo toàn.Giả thiết là thế năng U của vật bằng không tại x=0
a) Tìm thế năng của vật tại x=4cm
b)Nếu vật có vận tốc 5m/s và hướng theo chiều âm khi ở tọa độ x=6cm thì tốc độ của nó là bao nhiêu khi đi qua gốc?
c)Lại giả thiết rằng thế năng của vật là -10J tại x=0,hãy trả lời lại các câu a) và b)


[tex]F=\frac{dW}{dx}[/tex]
Từ đó [tex]dW=F.dx[/tex]
[tex]\Rightarrow \int_{0}^{4}{dW}=\int_{0}^{4}{F.dx}[/tex]

Đến đây bạn áp dụng công thức Newton Leiboniz để tính nốt
b) Bạn sử dụng Bảo toàn năng lượng thôi , đầu tiên tính thế năng của vật tại x=6 theo như câu a chỉ việc đổi cận đi là dc
[tex]\frac{1}{2}mv^{2}+W_{t}=\frac{1}{2}mv'^{2}[/tex]
c) tương tự nhé

Tiêu đề: Trả lời: Bài tập khó về chuyển động
Gửi bởi: cassiopeiasl trong 08:05:50 PM Ngày 30 Tháng Chín, 2013
bài này ko dùng tích phân đc ko bạn
mình khá hạn chế về tích phân , mà nói đúng hơn là chưa dùng nhuần nhuyễn được nó  :)
@Trần Anh Tuấn : Mình chịu thôi


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập khó về chuyển động
Gửi bởi: Phạm Ngọc Bách trong 09:32:23 AM Ngày 06 Tháng Mười, 2013
Nhờ thầy cô và mọi người giải đáp
Một vật khối lượng 10kg bị tác dụng bởi lực [tex]F=-3x-5x^{2}[/tex],trong đó F tính bằng newton(N) và x tính bằng mét(m).Khi vật chuyển động thì coi cơ năng của vật được bảo toàn.Giả thiết là thế năng U của vật bằng không tại x=0
a) Tìm thế năng của vật tại x=4cm
b)Nếu vật có vận tốc 5m/s và hướng theo chiều âm khi ở tọa độ x=6cm thì tốc độ của nó là bao nhiêu khi đi qua gốc?
c)Lại giả thiết rằng thế năng của vật là -10J tại x=0,hãy trả lời lại các câu a) và b)


[tex]F=\frac{dW}{dx}[/tex]
Từ đó [tex]dW=F.dx[/tex]
[tex]\Rightarrow \int_{0}^{4}{dW}=\int_{0}^{4}{F.dx}[/tex]

Đến đây bạn áp dụng công thức Newton Leiboniz để tính nốt
b) Bạn sử dụng Bảo toàn năng lượng thôi , đầu tiên tính thế năng của vật tại x=6 theo như câu a chỉ việc đổi cận đi là dc
[tex]\frac{1}{2}mv^{2}+W_{t}=\frac{1}{2}mv'^{2}[/tex]
c) tương tự nhé
vây vận tốc ban đầu tính kiểu j?
câu a ý ?
cả vân tốc tại ly độ x=4 nữa?
@Trần Anh Tuấn
Bạn đang nói chuyện với ai vậy ?
Đề bài có hỏi tính vận tốc đâu ? Câu b người ta phải cho thêm dữ liệu vẫn tốc mới làm dc mà