Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: Hoàng Triều Dương trong 10:07:33 AM Ngày 22 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18309Tiêu đề: Bài lý tính điện trở hay cần các bạn và thầy cô giải giúp
Gửi bởi: Hoàng Triều Dương trong 10:07:33 AM Ngày 22 Tháng Chín, 2013
Có n điểm trong không gian, giữa hai điểm bất kì nào cũng được nối bởi 1 điểm điện trở r
a, Mạng điện trở này gồm bao nhiêu điện trở?
b, Tính Rtđ khi mạch điện trở được nối từ hai điểm bất kì
em nhờ các bạn và thầy cô giải giúp em, em cảm ơn rất nhiều (mọi người nhớ giải thật chi tiết vào nhé)


Tiêu đề: Trả lời: Bài lý tính điện trở hay cần các bạn và thầy cô giải giúp
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 10:25:13 AM Ngày 22 Tháng Chín, 2013
Có n điểm trong không gian, giữa hai điểm bất kì nào cũng được nối bởi 1 điểm điện trở r
a, Mạng điện trở này gồm bao nhiêu điện trở?
b, Tính Rtđ khi mạch điện trở được nối từ hai điểm bất kì
em nhờ các bạn và thầy cô giải giúp em, em cảm ơn rất nhiều (mọi người nhớ giải thật chi tiết vào nhé)
a. Số điện trở là [tex]\frac{n(n-1)}{2}[/tex]
b.Điện trở là [tex]\frac{R.\frac{2R}{n-2}}{R+\frac{2R}{n-2}}=\frac{2R}{n}[/tex]