Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: BabyDon'tCry trong 09:46:45 PM Ngày 20 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18300Tiêu đề: Tập hợp.
Gửi bởi: BabyDon'tCry trong 09:46:45 PM Ngày 20 Tháng Chín, 2013
Cho [tex]A=\left[a;\,a+1\right],\,B=\left[b;\,b+1\right],\,\,\,a;\,b\in\mathbb{R}[/tex]. Tìm [tex]a;\,b[/tex] để [tex]A\cap B=\emptyset[/tex].
Cảm ơn, nhờ mọi người giúp.


Tiêu đề: Trả lời: Tập hợp.
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 08:30:08 PM Ngày 21 Tháng Chín, 2013
[tex]A \cap B = \emptyset \leftrightarrow \left[\begin{matrix} a+1<b \\ b+1 <a \end{matrix}\right.[/tex]

Có vậy thôi thì phải