Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: htatgiang trong 08:50:30 PM Ngày 20 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18298Tiêu đề: Giao thoa sóng!
Gửi bởi: htatgiang trong 08:50:30 PM Ngày 20 Tháng Chín, 2013
                                          Mong mọi người giúp đỡ!

22) Trong hiện tượng giao thoa sóng nước , hai nguồn sóng tại A và B cách nhau 10cm dao động cùng pha , cùng tần số f = 40Hz . Gọi H là trung điểm của AB , M là điểm nằm trên đường trung trực của AB và dao động cùng pha với hai nguồn . Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80cm/s. Khoảng cách gần nhất từ M đến H là ???


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng!
Gửi bởi: huongduongqn trong 09:42:33 PM Ngày 20 Tháng Chín, 2013
                                          Mong mọi người giúp đỡ!

22) Trong hiện tượng giao thoa sóng nước , hai nguồn sóng tại A và B cách nhau 10cm dao động cùng pha , cùng tần số f = 40Hz . Gọi H là trung điểm của AB , M là điểm nằm trên đường trung trực của AB và dao động cùng pha với hai nguồn . Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80cm/s. Khoảng cách gần nhất từ M đến H là ???
[tex]\lambda =v/f=2cm;\varphi _M=\pi\frac{d_2+d_1}{\lambda}\Rightarrow \Delta \varphi _M=\pi\frac{d_2+d_1}{\lambda}=k2 \pi\\\Rightarrow 2d=k2 \lambda \Rightarrow d=k \lambda =2k\geq \frac{AB}{2}\Rightarrow k\geq 2,5\Rightarrow k_{min}=3\\\Rightarrow MH=\sqrt{d^2-(\frac{AB}{2})^2}=\sqrt{11}cm\approx 3,317cm[/tex]