Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: NHCA10.BH trong 08:07:36 PM Ngày 20 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18297Tiêu đề: Bài tập con lắc lò xo
Gửi bởi: NHCA10.BH trong 08:07:36 PM Ngày 20 Tháng Chín, 2013
con lắc lò xo co chiều dài ban đầu 30cm,k=100n/m.vật có khối lượng m=400g.Kéo vật xuống dưới vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng [tex]\sqrt{2}[/tex] cm và truyền cho vật vận tốc v=10[tex]\sqrt{5}[/tex] cm/s để vật dao động điều hòa : chọn gốc tọa độ là vị trí cân bằng,chiều dương hướng xuống.t=0 lúc vật qua li độ x=+1 cm và dịch chuyển theo chiều dương.Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu khảo sát dao động đến lúc lò xo bị dãn 3 cm lần thứ 2 là

MONG THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN XEM GIÚP MÌNH BÀI NÀY...MÌNH XIN CẢM ƠN ....(nếu được có thể vẽ hình cho mình dễ hiểu nha)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập con lắc lò xo
Gửi bởi: leaflife trong 09:56:47 PM Ngày 20 Tháng Chín, 2013
[tex]\omega =\sqrt{\frac{k}{m}}\approx 5 \pi[/tex]
=> [tex]A=\sqrt{x^2+\frac{v^2}{\omega ^2}}=2cm[/tex]
ở VTCB lò xo dãn một đoạn [tex]\Delta l=\frac{mg}{k}=4cm[/tex]
vậy, khi lò xo dãn 3cm thì vật có li độ x=-1 cm
bạn vẽ đường tròn và xác định được
              quãng đường đi được của vật là x=3A=6cm
              thời gian chuyển động t=1/3 s
vậy vận tốc trung bình là v=18 cm/s