Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bluewaterfall trong 10:24:56 AM Ngày 20 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18294Tiêu đề: 3 BÀI TOÁN VỀ DAO ĐỘNG TẮT DẦN CẦN GIẢI ĐÁP
Gửi bởi: bluewaterfall trong 10:24:56 AM Ngày 20 Tháng Chín, 2013
B1:1 CLLX nằm ngang bao gồm lò xo có độ cứng k=60N/m,vật nặng khối lượng m=80g,hệ số ma sát [tex]\mu[/tex]=0,15.lúc đầu kéo vật tới vị trí lò xo nén 1 đoạn 10cm rồi thả nhẹ.g=[tex]\pi ^{2}[/tex]=10.xác định tốc độ của vật ở vị trí lò xo không nén giãn lần thứ 3?
B2:1 CLLX có m=20g,k=20N/m dao động theo phương ngang.hệ số ma sát là 0,1.ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 5cm rồi thả nhẹ để con lắc dao động tắt dần.g=10 m/s^2.vật đạt tốc độ lớn nhất sau khi đi quãng đường là

A.4cm     B.[tex]\sqrt{3}[/tex] cm  C.2cm    D.1cm

B3:1 CLLX  có độ cứng k=10N/m,m=100g,dao động trên mặt phẳng ngang,được thả nhẹ từ vị trí lò xo giãn 6cm so vơi vị trí cân bằng,hệ số ma sát là 0,2.thời gian chuyển động thẳng của vật từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng là :
A.[tex]\frac{\pi }{25\sqrt{5}}[/tex] s   B:[tex]\frac{\pi }{20}[/tex]s C:[tex]\frac{\pi }{15}[/tex] s  D:[tex]\frac{\pi }{30}[/tex] s

khi làm mấy bài tập về tắt dần em thấy rất rối giữa VTCB ban đầu với 2 cái VTCB tạm.mỗi khi đề bài hỏi tại lò xo không giãn nén hay vtcb thì em đều không rõ nó ở vtcb mới hay cũ.hay thời gian T/4 là đi từ biên về vị trí cân bằng ban đầu hay cân bằng tạm.thầy cô phân biệt giúp em ạ.em cảm ơn
Tiêu đề: Trả lời: 3 BÀI TOÁN VỀ DAO ĐỘNG TẮT DẦN CẦN GIẢI ĐÁP
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:45:49 AM Ngày 20 Tháng Chín, 2013
khi làm mấy bài tập về tắt dần em thấy rất rối giữa VTCB ban đầu với 2 cái VTCB tạm.mỗi khi đề bài hỏi tại lò xo không giãn nén hay vtcb thì em đều không rõ nó ở vtcb mới hay cũ.hay thời gian T/4 là đi từ biên về vị trí cân bằng ban đầu hay cân bằng tạm.thầy cô phân biệt giúp em ạ.em cảm ơn
Các bài tập của em đã có nhiều trên mạng em nên tìm những bài tương tự rồi tham khảo.
Sau đây thầy sẽ trả lời ý cuối cùng em hỏi:
+ VTCB tạm trong quá trình dao động tắt dần nằm đối xứng qua vị trí lò xo không biến dạng (có 2 VTCB tạm, tùy vào quá trình chuyển động đi về phía nào mà khi đó nó nhận O1 hay O2 làm VTCB tạm)
+ Thời gian T/4 là thời gian từ biên về VTCB tạm
+ Với lò xo nằm ngang thì có 1 VTCB tạm khi đó lò xo nén và vị trí còn lại lò xo dãn


Tiêu đề: Trả lời: 3 BÀI TOÁN VỀ DAO ĐỘNG TẮT DẦN CẦN GIẢI ĐÁP
Gửi bởi: bluewaterfall trong 11:01:20 AM Ngày 20 Tháng Chín, 2013
khi làm mấy bài tập về tắt dần em thấy rất rối giữa VTCB ban đầu với 2 cái VTCB tạm.mỗi khi đề bài hỏi tại lò xo không giãn nén hay vtcb thì em đều không rõ nó ở vtcb mới hay cũ.hay thời gian T/4 là đi từ biên về vị trí cân bằng ban đầu hay cân bằng tạm.thầy cô phân biệt giúp em ạ.em cảm ơn
Các bài tập của em đã có nhiều trên mạng em nên tìm những bài tương tự rồi tham khảo.
Sau đây thầy sẽ trả lời ý cuối cùng em hỏi:
+ VTCB tạm trong quá trình dao động tắt dần nằm đối xứng qua vị trí lò xo không biến dạng (có 2 VTCB tạm, tùy vào quá trình chuyển động đi về phía nào mà khi đó nó nhận O1 hay O2 làm VTCB tạm)
+ Thời gian T/4 là thời gian từ biên về VTCB tạm
+ Với lò xo nằm ngang thì có 1 VTCB tạm khi đó lò xo nén và vị trí còn lại lò xo dãn

thế như với câu hỏi của b1 và b3 thì đang ở vtcb nào ạ?em hiểu 2 ý đầu thầy nói rồi ạ nhưng ý cuối lò xo nằm ngang em tưởng cũng có 2 vtcb tạm chứ ạ?


Tiêu đề: Trả lời: 3 BÀI TOÁN VỀ DAO ĐỘNG TẮT DẦN CẦN GIẢI ĐÁP
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 12:54:10 PM Ngày 20 Tháng Chín, 2013
+ Câu 1 và 3 thì đề ghi rõ ràng là vị trí lò xo không biến dạng còn gì nữa em (không phải VTCB tạm).
+ Với lò xo nằm ngang thì có 1 VTCB tạm khi đó lò xo nén vị trí còn lại lò xo dãn (em đọc cả câu thì sẽ thấy có 2 vị trí mà)


Tiêu đề: Trả lời: 3 BÀI TOÁN VỀ DAO ĐỘNG TẮT DẦN CẦN GIẢI ĐÁP
Gửi bởi: bluewaterfall trong 01:07:12 PM Ngày 20 Tháng Chín, 2013
+ Câu 1 và 3 thì đề ghi rõ ràng là vị trí lò xo không biến dạng còn gì nữa em (không phải VTCB tạm).
+ Với lò xo nằm ngang thì có 1 VTCB tạm khi đó lò xo nén vị trí còn lại lò xo dãn (em đọc cả câu thì sẽ thấy có 2 vị trí mà)
cảm ơn thầy nhiều nhiều ạ,2 bài post của em thầy giúp hết.