Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 01:20:08 AM Ngày 19 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18285Tiêu đề: Dao động.
Gửi bởi: Alexman113 trong 01:20:08 AM Ngày 19 Tháng Chín, 2013
Một con lắc lò xo có [tex]k=10N/m,[/tex] đặt trên mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng nằm ngang góc [tex]\alpha=30^o,[/tex] trục lò xo nằm theo dốc chính, đầut rên gắn vào điểm [tex]I[/tex] cố định, đầuc òn lại treo vật khối lượng [tex]m.[/tex] Khi cân bằng lò xo dãn [tex]2\,cm.[/tex] Kéo vật [tex]m[/tex] theo đường dốc chính [tex]3\,cm[/tex] rồi thả ra không vận tốc đầu. Cho [tex]g=10\,m/s^2.[/tex] Do có ma sát nên [tex]m[/tex] dao động [tex]10[/tex] phút rồi dừng lại. Tính hệ số ma sát [tex]\mu?[/tex]

Nhờ mọi người xem giúp em ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:16:05 AM Ngày 19 Tháng Chín, 2013
Một con lắc lò xo có [tex]k=10N/m,[/tex] đặt trên mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng nằm ngang góc [tex]\alpha=30^o,[/tex] trục lò xo nằm theo dốc chính, đầut rên gắn vào điểm [tex]I[/tex] cố định, đầuc òn lại treo vật khối lượng [tex]m.[/tex] Khi cân bằng lò xo dãn [tex]2\,cm.[/tex] Kéo vật [tex]m[/tex] theo đường dốc chính [tex]3\,cm[/tex] rồi thả ra không vận tốc đầu. Cho [tex]g=10\,m/s^2.[/tex] Do có ma sát nên [tex]m[/tex] dao động [tex]10[/tex] phút rồi dừng lại. Tính hệ số ma sát [tex]\mu?[/tex]
Nhờ mọi người xem giúp em ạ.

Cân bằng tạm tại VT : [tex]|xo|=\mu.m.g/k[/tex]
TSG dao động: [tex]\omega=\sqrt{\frac{g.sin(a)}{\Delta lo}}=5\pi. ==> m = 0,04kg[/tex]
Do vật lệch VTCB 3cm và thả nhẹ ==> A=3cm.
Số dao động trong 10phut = 600s là [tex]N=t/T=1500 = A/4|xo|[/tex] (4|xo| độ giảm biên độ sau 1 dao động)
==> [tex]4.\mu.m.g/k = 2.10^{-5} ==> \mu=1,25.10^{-4}[/tex]