Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: coolcoolcool1997 trong 09:46:53 PM Ngày 18 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18282Tiêu đề: Bài toán dao động của dây cao su
Gửi bởi: coolcoolcool1997 trong 09:46:53 PM Ngày 18 Tháng Chín, 2013
Một dây cao su đàn hồi, khối lượng không đáng kể được treo vào điểm O. Chiều dài tự nhiên của dây là 10cm. Lực đàn hồi của dây cao su cũng tuân theo định luật Húc. Gắn vào điểm cuối của dây vật nặng khối lượng 100g. Độ dãn của dây là 2,5 cm. Kéo vật nặng khỏi vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng xuống dưới để dây có chiều dài 17,5 cm và buông nhẹ. Khảo sát chuyển động của vật, tính chu kỳ. Thừa nhận rằng khi dây cao su không còn căng, nó không ảnh hưởng gì đối với vật. Lấy g=10m^-2.
Mong các thầy cô và các bạn giúp đỡ.


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán dao động của dây cao su
Gửi bởi: huongduongqn trong 11:43:55 PM Ngày 18 Tháng Chín, 2013
Một dây cao su đàn hồi, khối lượng không đáng kể được treo vào điểm O. Chiều dài tự nhiên của dây là 10cm. Lực đàn hồi của dây cao su cũng tuân theo định luật Húc. Gắn vào điểm cuối của dây vật nặng khối lượng 100g. Độ dãn của dây là 2,5 cm. Kéo vật nặng khỏi vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng xuống dưới để dây có chiều dài 17,5 cm và buông nhẹ. Khảo sát chuyển động của vật, tính chu kỳ. Thừa nhận rằng khi dây cao su không còn căng, nó không ảnh hưởng gì đối với vật. Lấy g=10m^-2.
Mong các thầy cô và các bạn giúp đỡ.
T = T1+T2
[tex]T = \frac{2}{3}2\pi \sqrt{\frac{\Delta l}{g}}+2\frac{v_{max}\frac{\sqrt{3}}{2}}{g}=\frac{2}{3}2\pi \sqrt{\frac{\Delta l}{g}}+2\frac{A \frac{\sqrt{3}}{2} \sqrt{\frac{g}{\Delta l}}}{g} = 0,3826s[/tex]