Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: pinlvn01 trong 01:40:57 PM Ngày 18 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18278Tiêu đề: Thuyết tương đối khó
Gửi bởi: pinlvn01 trong 01:40:57 PM Ngày 18 Tháng Chín, 2013
Chu kì bán rã được xác định bởi 1 quan sát viên đứng yên đối với chùm tia pion là, đối với phòng thí nghiệm chu kì bán rã là 1,8 x10-8 s . Một chùm tia pion phát ra từ máy gia tốc với v = 0.8 c . Tìm quãng đường theo quan điểm cổ điển để trên quảng đường đi đó  một nửa số hạt Pion bị phân rã .

---- Cảm ơn mọi người đã xem


Tiêu đề: Trả lời: Thuyết tương đối khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:36:34 PM Ngày 18 Tháng Chín, 2013
Chu kì bán rã được xác định bởi 1 quan sát viên đứng yên đối với chùm tia pion là, đối với phòng thí nghiệm chu kì bán rã là 1,8 x10-8 s . Một chùm tia pion phát ra từ máy gia tốc với v = 0.8 c . Tìm quãng đường theo quan điểm cổ điển để trên quảng đường đi đó  một nửa số hạt Pion bị phân rã .

---- Cảm ơn mọi người đã xem
Không biết có đúng KQ? mọi người cho ý kiến
gọi t1 là tg phân rã ==> Tg số hạt giảm 1/2 là [tex]t1=T=1,8.10^{-8}(s).[/tex]
So với người quan sát Tg phân rã là : [tex]t2=t1/can(1-v^2/c^2) = 3.10^{-6}s[/tex]
==> [tex]S=v.t2=720m[/tex]