Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoalansao11 trong 10:36:34 AM Ngày 17 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18270Tiêu đề: Bài tập con lắc đơn
Gửi bởi: hoalansao11 trong 10:36:34 AM Ngày 17 Tháng Chín, 2013
Hai con lắc đơn dao động trên cùng mặt phẳng có hiệu chiều dài là 14 (cm). Trong cùng một khoảng thời gian: khi con lắc 1 thực hiện được 15 dao động thì con lắc 2 thực hiện được 20 dao động.
a, Tính chiều dài và chu kì của hai con lắc. Lấy g = 9,86 m/s2
b, Giả sử tại thời điểm t hai con lắc cùng qua vị trí cân bằng theo cùng chiều thì sau đó bao lâu cả hai con lắc cùng qua vị trí cân bằng theo cùng chiều như trên.

Mong Thầy,Cô và các bạn giúp e phần b bài này!
                                                                                             Chân thành cảm ơn mọi người!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập con lắc đơn
Gửi bởi: candle2704 trong 12:45:53 PM Ngày 17 Tháng Chín, 2013
a) Giả sử l1>l2
i. l1-l2=0.14
ii.15T1=20T2 <=>(l1)^2/(l2)^2=(20)^2/(15)^2=16/9 <=>l1=(4/3)l2
=>l1=0.56, l2=0.42
=>T1=1.12s, T2=0.84s
b)Để cả 2 thằng quay lại vị trí cũ(cùng cân bằng và chùng chiều) thì mỗi thằng phải đi được thêm những số nguyên chu kỳ.
=>nT1=mT2<=>(n/m)=(3/4)=>n=3,m=4(giá trị nhỏ nhất).
=>t=3*1.12=3.36s.