Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 01:51:37 PM Ngày 16 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18263Tiêu đề: Dao động cơ.
Gửi bởi: Alexman113 trong 01:51:37 PM Ngày 16 Tháng Chín, 2013
Một con lắc đơn và một con lắc lò xo cùng treo trong một thang máy. Khi thang máy đứng yên ta cho hai con lắc dao động điều hòa, độ cứng lò xo [tex]k=25\,N/m,[/tex] vật nặng [tex]m=400\,(g),[/tex] con lắc đơn có chiều dài [tex]l=1\,m,\,g=10\,m/s^2.[/tex] Khi dao động chiều dài con lắc lò xo thay đổi từ [tex]32\,cm[/tex] đến [tex]48\,cm.[/tex] Tại điểm mà vật ở vị trí thấp nhất thì cho thang máy đi xuống nhanh dần đều với [tex]a=\dfrac{g}{10}.[/tex] Tính:     
      a) Chu kì dao động hai con lắc trong thang máy.     
      b) Biên độ dao động của con lắc lò xo khi thang máy chuyển động.
Nhờ mọi người giải rõ giúp em ạ, em cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ.
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 05:57:16 PM Ngày 16 Tháng Chín, 2013
Em xem HD link sau: http://violet.vn/minhhiepk10/present/show/entry_id/9607933


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ.
Gửi bởi: Alexman113 trong 09:32:37 PM Ngày 16 Tháng Chín, 2013
Em xem HD link sau: http://violet.vn/minhhiepk10/present/show/entry_id/9607933
Em công nhận Thầy bá đạo thật ạ :)


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ.
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:27:01 PM Ngày 16 Tháng Chín, 2013
Nhầm chút khi nãy đọc không kỹ đề nên giải theo chuyển động chậm dần đều đi xuống.
Thầy đã chỉnh lại theo đúng đề "nhanh dần đều đi xuống" em kiểm xem lại nhé. Link: http://violet.vn/minhhiepk10/present/show/entry_id/9607933
P/S: Coi như bài trước là một đề tham khảo