Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoalansao11 trong 02:50:44 PM Ngày 15 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18258Tiêu đề: Bài tập con lắc đơn
Gửi bởi: hoalansao11 trong 02:50:44 PM Ngày 15 Tháng Chín, 2013
Có ba con lắc có cùng chiều dài dây treo, cùng khối lượng. Con lắc thứ nhất và con lắc thứ hai mang điện tích q1 và q2, con lắc thứ ba không mang điện tích. Chu kì dao động điều hòa của chúng trong điện trường có phương thẳng đứng lần lượt là T1, T2 và T3 với [tex]T_{1}=\frac{1}{3}T_{3}, T_{2}=\frac{2}{3}T_{3}[/tex]. Tính q1 và q2 biết q1 + q2 = 7,4.10-8 C.

Mong Thầy, Cô và các bạn giải giúp mình bài này!
                                                                                                 Chân thành cảm ơn mọi người!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập con lắc đơn
Gửi bởi: huongduongqn trong 04:13:26 PM Ngày 15 Tháng Chín, 2013
Có ba con lắc có cùng chiều dài dây treo, cùng khối lượng. Con lắc thứ nhất và con lắc thứ hai mang điện tích q1 và q2, con lắc thứ ba không mang điện tích. Chu kì dao động điều hòa của chúng trong điện trường có phương thẳng đứng lần lượt là T1, T2 và T3 với [tex]T_{1}=\frac{1}{3}T_{3}, T_{2}=\frac{2}{3}T_{3}[/tex]. Tính q1 và q2 biết q1 + q2 = 7,4.10-8 C.

Mong Thầy, Cô và các bạn giải giúp mình bài này!
                                                                                                 Chân thành cảm ơn mọi người!

[tex]T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}\\\Rightarrow \frac{T_1^2}{T_3^2}=\frac{g}{g+q_1\frac{E}{m}}=\frac{1}{9}\Rightarrow q_1\frac{E}{m}=8g\\\Rightarrow \frac{T_2^2}{T_3^2}=\frac{g}{g+q_2\frac{E}{m}}=\frac{4}{9}\Rightarrow q_1\frac{E}{m}=1,25g\\Do: q_1+q_2 =7,4.10^-^8C\Rightarrow \frac{E}{m} = 125.10^7V/m.kg^-^1\\\Rightarrow q_1=6,4.10^-^8C; q_2 = 10^-^8C[/tex]