Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: BabyDon'tCry trong 09:23:20 AM Ngày 15 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18256Tiêu đề: Chứng minh
Gửi bởi: BabyDon'tCry trong 09:23:20 AM Ngày 15 Tháng Chín, 2013
! Chứng minh rằng tam giác vuông có a là cạnh huyền! thì b hoặc c phải chia hết cho 3