Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tmtd trong 03:54:16 PM Ngày 14 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18248Tiêu đề: Bài tập về nhiệt hạch
Gửi bởi: tmtd trong 03:54:16 PM Ngày 14 Tháng Chín, 2013
Nhờ mọi người giúp đỡ
Cho phản ứng nhiệt hạch:  [tex]T_{1}^3+D_{1}^2------> n_{0}^1+\alpha _{2}^4[/tex]
Cho [tex]\Delta m_{T}=0,0087u; \Delta m_{D}=0,0024u; \Delta m_{\alpha }=0,035u; u=931 MeV/c^2[/tex]
Tìm năng lượng E của pư???


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về nhiệt hạch
Gửi bởi: hoalansao11 trong 04:56:15 PM Ngày 14 Tháng Chín, 2013
Bạn áp dụng công thức: [tex]E= \left[\left(\Delta m_{3}+\Delta m_{4} \right)-\left(\Delta m_{1}+\Delta m_{2} \right) \right]c^{2}[/tex]