Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: guitar1 trong 04:17:31 PM Ngày 13 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18239Tiêu đề: bài tập con lắc lò xo
Gửi bởi: guitar1 trong 04:17:31 PM Ngày 13 Tháng Chín, 2013
Một con lắc l ò xo treo th ẳng đứng, l ò xo có độ cứng k = 100N/m, ở vị t rí cân b ằng l ò xo dãn 4cm. Truyền cho vật một động năng 0,125J vật bắt đầu dao động theo phương thẳng đứng. Lấy g = 10m/s2, \Pi ^{2}= 10. Chu kỳ và biên độ dao động của hệ là

thưa mọi người ở bài này em đã tính ra chu kỳ là 0.4 nhưng vẫn chưa biết làm cách nào ra A mong mọi người giúp em


Tiêu đề: Trả lời: bài tập con lắc lò xo
Gửi bởi: huongduongqn trong 09:53:22 PM Ngày 13 Tháng Chín, 2013
Một con lắc l ò xo treo th ẳng đứng, l ò xo có độ cứng k = 100N/m, ở vị t rí cân b ằng l ò xo dãn 4cm. Truyền cho vật một động năng 0,125J vật bắt đầu dao động theo phương thẳng đứng. Lấy g = 10m/s2, \Pi ^{2}= 10. Chu kỳ và biên độ dao động của hệ là

thưa mọi người ở bài này em đã tính ra chu kỳ là 0.4 nhưng vẫn chưa biết làm cách nào ra A mong mọi người giúp em

Động năng truyền cho vật ở VTCB  là động năng cực đại và cũng là cơ năng. W = kA2/2 ===> A bạn nha