Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: huynhcashin1996 trong 03:52:23 PM Ngày 12 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18225Tiêu đề: Bài tập về sóng dừng khó
Gửi bởi: huynhcashin1996 trong 03:52:23 PM Ngày 12 Tháng Chín, 2013
Một sợi dây đàn hồi AB dài l =8,4 m, khối lượng m = 120gam, căng cố định tại hai đầu A và B. Lực căng của dây có giá trị T= 96N. Kích thích cho dây dao động với tần số f, trên dây xuất hiện hiện tượng sóng dừng. Tần số dao động nhỏ nhất có giá trị bằng
A. f= 200Hz
B. f= 170Hz
C. f=680Hz
D. f=1020Hz
Thầy cô giải dzùm em, em cảm ơn ạ


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về sóng dừng khó
Gửi bởi: maimai57 trong 04:22:19 PM Ngày 12 Tháng Chín, 2013

Một sợi dây đàn hồi AB dài l =8,4 m, khối lượng m = 120gam, căng cố định tại hai đầu A và B. Lực căng của dây có giá trị T= 96N. Kích thích cho dây dao động với tần số f, trên dây xuất hiện hiện tượng sóng dừng. Tần số dao động nhỏ nhất có giá trị bằng
A. f= 200Hz
B. f= 170Hz
C. f=680Hz
D. f=1020Hz

vận tốc truyền sóng trên dây liên hệ với lực căng theo công thức v = Căn (F/ muy ) , với muy là mật độ dài hay còn gọi là khối lượng của một đơn vị chiều dày dây .=>muy =0,12/8,4 =0,014 kg/m       

mà  AB = kv/ 2f => f = kv /2AB  vậy tần số nhỏ nhất khi k =1 .Thếo vào là được thôi .


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về sóng dừng khó
Gửi bởi: huongduongqn trong 04:33:32 AM Ngày 13 Tháng Chín, 2013
Một sợi dây đàn hồi AB dài l =8,4 m, khối lượng m = 120gam, căng cố định tại hai đầu A và B. Lực căng của dây có giá trị T= 96N. Kích thích cho dây dao động với tần số f, trên dây xuất hiện hiện tượng sóng dừng. Tần số dao động nhỏ nhất có giá trị bằng
A. f= 200Hz
B. f= 170Hz
C. f=680Hz
D. f=1020Hz
Thầy cô giải dzùm em, em cảm ơn ạ
Vận tốc truyền sóng trên dây là:

[tex]v = \sqrt{\frac{T_c_d}{\mu }}= \sqrt{ \frac{T_c_d}{ m/l}} = 8 \sqrt {105}
 (m/s)[/tex]

 Điều kiện để có sóng dừng trên dây hai đầu có định là :

[tex]l=k\frac{\lambda }{2}=k\frac{v}{2f} \Rightarrow f= k\frac{v}{2l} \\k = 1\Rightarrow f_m_i_n=\frac{v}{2l}= 4,88Hz[/tex]

Không có đáp án nào?