Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH => VẬT LÝ LÝ THUYẾT => Tác giả chủ đề:: nhokiudoi trong 12:13:30 PM Ngày 12 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18222Tiêu đề: Bán kính quĩ đạo vệ tinh
Gửi bởi: nhokiudoi trong 12:13:30 PM Ngày 12 Tháng Chín, 2013
Mọi người chỉ giúp mình cách tính bán kính quĩ đạo vệ tinh địa tĩnh có được không ạ ? mình không biết cho vào mục gì nên cho vào mục này. Mong mọi người giúp mình với.


Tiêu đề: Trả lời: Bán kính quĩ đạo vệ tinh
Gửi bởi: leaflife trong 08:40:09 PM Ngày 12 Tháng Chín, 2013
Gọi m,R,v lần lượt là khối lượng, khoảng cách đến tâm trái đất và vận tốc của vệ tinh
để vệ tinh chuyển động ổn định thì trọng lực phải bằng lực li tâm
<=> [tex]\frac{GMm}{R^2}=m\frac{v^2}{R}[/tex]    (M là vận tốc trái đất)
[tex]\Leftrightarrow v=\sqrt{\frac{GM}{R}}[/tex]
vệ tinh địa tĩnh là vệ tinh đứng yên tương đối đối với mặt đất nên có chu kì T=1 ngày đêm
<=> [tex]\frac{2 \pi R}{v}=86400[/tex]
[tex]\Leftrightarrow \frac{2 \pi R^{3/2}}{\sqrt{GM}}=86400[/tex]
giải ra bạn được [tex]R\approx 42,24.10^6 (m)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bán kính quĩ đạo vệ tinh
Gửi bởi: nhokiudoi trong 09:16:44 PM Ngày 12 Tháng Chín, 2013
Bạn ơi bạn chỉ rõ giúp mình bạn lấy G và M bằng bao nhiêu không ? mà theo tài liệu mình tìm được họ ra là 42.164kim bạn ạ @@


Tiêu đề: Trả lời: Bán kính quĩ đạo vệ tinh
Gửi bởi: huongduongqn trong 03:26:40 AM Ngày 13 Tháng Chín, 2013
Mọi người chỉ giúp mình cách tính bán kính quĩ đạo vệ tinh địa tĩnh có được không ạ ? mình không biết cho vào mục gì nên cho vào mục này. Mong mọi người giúp mình với.

[tex] \omega = \frac{2 \pi}{T}\\ G\frac{Mm}{r^2}=m\omega ^2r\Rightarrow r= \sqrt[3]{\frac{GM}{\omega ^2}}=\sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4 \pi ^2}} = \sqrt[3]{\frac{6,67.10^-11.5,97.10^24.86400^2}{4 \pi^2}}\\\\\approx 42 226910,18m\approx 42226,91km [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bán kính quĩ đạo vệ tinh
Gửi bởi: huongduongqn trong 03:39:56 AM Ngày 13 Tháng Chín, 2013
Mọi người chỉ giúp mình cách tính bán kính quĩ đạo vệ tinh địa tĩnh có được không ạ ? mình không biết cho vào mục gì nên cho vào mục này. Mong mọi người giúp mình với.
Bài này bạn post vào vật lý lớp 10 nha. Nếu bạn học 10 thì cứ post bài tập 10 vào box vật lý 10 là được bạn à