Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phatthientai trong 10:45:06 PM Ngày 09 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18208Tiêu đề: Tốc độ lón nhất của vật
Gửi bởi: phatthientai trong 10:45:06 PM Ngày 09 Tháng Chín, 2013
Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 10cm, Quãng đường nhỏ nhất mà vật đi được trong 0,5s là 10cm. Tốc độ lón nhất của vật gần bằng
a 31,38cm/s
b. 39,83
c. 20,87
d. 41,87
Các bạn giúp nhé


Tiêu đề: Trả lời: Tốc độ lón nhất của vật
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:56:15 PM Ngày 09 Tháng Chín, 2013
Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 10cm, Quãng đường nhỏ nhất mà vật đi được trong 0,5s là 10cm. Tốc độ lón nhất của vật gần bằng
a 31,38cm/s
b. 39,83
c. 20,87
d. 41,87
Các bạn giúp nhé
HD:
Ta có: [tex]s_{min}=2A\left(1-cos\frac{\omega t}{2} \right)\Rightarrow \omega =\frac{4\pi }{3}rad/s\Rightarrow v_{max}=\omega A=41,89cm/s[/tex]