Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ken0123456 trong 09:20:14 PM Ngày 08 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18202Tiêu đề: Dao Động Điều hòa
Gửi bởi: ken0123456 trong 09:20:14 PM Ngày 08 Tháng Chín, 2013
2 dao dộng điều hòa quanh rục 0x X1=4cos(pit t + pi/2), X2=6cos(pit t _pi/6). Tính tu thời điểm t=0, khoảng cách xa nhat của 2 chất điểm va thời điểm chung ở xa nhau nhất lần thứ 7 la? Thay cô va các bạn giúp em. em cám ơn


Tiêu đề: Trả lời: Dao Động Điều hòa
Gửi bởi: leaflife trong 09:57:19 PM Ngày 08 Tháng Chín, 2013
bạn tổng hợp dao động tìm khoảng cách [tex]x=\mid x_1-x_2\mid [/tex][tex]\approx \mid 2\sqrt{7}cos(\pi t+0.190125) \mid [/tex]
(mình bấm máy ra pha hơi lẻ  :) :) :) :))
 từ phương trình khoảng cách bạn có
         khoảng cách xa nhất của hai chất điểm là [tex]x_{max}=2\sqrt{7}[/tex]
         thời gian xa nhau nhất lần 7 (chính là thời gian x đạt cực đại lần 7 )là t=6s(lưu ý pha của x là rất nhỏ)