Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 07:59:39 PM Ngày 08 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18200Tiêu đề: Con lắc lò xo(tt).
Gửi bởi: Alexman113 trong 07:59:39 PM Ngày 08 Tháng Chín, 2013
1. Quả cầu lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng [tex]k=50\,N/m[/tex] treo thẳng đứng, đầu dưới mang một quả cầu nhỏ khối lượng [tex]m=100\,g.[/tex] Chọn trục [tex]x'x[/tex] thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng. Quả cầu dao động điều hòa với cơ năng bằng [tex]2.10^{-2}\,J.[/tex] Chọn gốc thời gian là lúc quả cầu đang đi lên qua vị trí có li độ [tex]x=2\,cm.[/tex]
  a) Viết phương trình dao động của quả cầu
  b) Định vị trí của vật mà tại đó động năng bằng ba lần thế năng.

2. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục [tex]x,[/tex] vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng là [tex]62,8\,cm/s[/tex] và gia tốc cực đại của vật là [tex]2\,m/s^2.[/tex] Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng của vật. Lấy [tex]\pi^2=10.[/tex]
  a) Xác định biên độ, chu kì và tần số dao động của vật
  b) Viết phương trình dao động của vật nếu chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí có li độ [tex]x=-10\sqrt{2}\,cm[/tex] và theo chiều dương trục tọa độ
  c) Tìm thời gian vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí điểm [tex]M[/tex] có li độ [tex]x_1=10\,cm.[/tex]

3. Một lò xo có khối lượng không đáng kể, chiều dài tự nhiên [tex]l_o=40\,cm,[/tex] đầu trên được gắn vào giá cố định. Đầu dưới gắn với một quả cầu nhỏ có khối lượng [tex]m[/tex] thì khi cân bằng lò xo dãn ra một đoạn [tex]\Delta l_o=10\,cm.[/tex] Cho gia tốc trọng trường [tex]g\approx 10\,m/s^2;\,\pi^2\approx 10.[/tex]
  a) Chọn trục [tex]Ox[/tex] thẳng đứng hướng xuống. gốc [tex]O[/tex] tại [tex]VTCB[/tex] của quả cầu. Nâng quả cầu lên thẳng đứng cách [tex]O[/tex] một đoạn [tex]2\sqrt{3}\,cm.[/tex] Vào thời điểm [tex]t=0,[/tex] truyền cho quả cầu một vận tốc [tex]20\,cm/s[/tex] có phương thẳng đứng hướng xuống. Viết phương trình dao động của quả cầu.
  b) Tính chiều dài của lò xo sau khi quả cầu dao động được một nửa chu kì kể từ lúc bắt đầu dao động.
Nhờ mọi người xem chi tiết giúp em ạ, em cảm ơn.