Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhandienhai trong 05:02:20 PM Ngày 08 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18197Tiêu đề: Năng lượng của con lắc đơn
Gửi bởi: nhandienhai trong 05:02:20 PM Ngày 08 Tháng Chín, 2013
Nhờ thầy cô giải thích mấy vấn đề này cho em..... Trích trong cuốn Bổ trợ kiến thức luyện thi ĐH trên kênh VTV2 - Vật lí - Phần I: Dao động (Hãy chứng minh chúng )..Hi vọng sớm nhận được câu trả lời của mọi người


Tiêu đề: Trả lời: Năng lượng của con lắc đơn
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:04:18 PM Ngày 08 Tháng Chín, 2013
Nhờ thầy cô giải thích mấy vấn đề này cho em..... Trích trong cuốn Bổ trợ kiến thức luyện thi ĐH trên kênh VTV2 - Vật lí - Phần I: Dao động (Hãy chứng minh chúng )..Hi vọng sớm nhận được câu trả lời của mọi người
vì tg xuất hiện lực là rất bé ==> động lượng không đổi ==> vận tốc không đổi.
+Đối với CL đơn, ngoại lực theo phương đứng khi tác dụng thì VTCB không thay đổi so với trước khi có ngoại lực.
Th1: Ngoại lực xuất hiện VTCB ==> v=vmax, do VTCB không đổi ==> Wdmax không đổi ==> CN không đổi.
Th2: Ngoại lực xuất hiện VTB ==> v=0, VTCB không đổi ==> biên độ lúc sau alpha_0' = biên độ lúc đầu alpha_0, Cơ năng thay đổi do suất hiện g' ==> W'=Wtmax'=1/2mg'L.alpha_o^2 và a'=g'.\alpha_0 ==> W'/W=g'/g ; Wtmax'/Wtmax=g'/g; a'/a = g'/g
Th3: do vận tốc không đổi ==> CN trước khi có lực W=1/2mv^2+Wt
Khi có ngoại lực, v không đổi, alpha không đổi nhưng g thay đổi ==> W'=1/2mv^2+Wt'
==> W'-W = Wt'-Wt=1/2ml.alpha^2(g'-g)