Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: BabyDon'tCry trong 03:54:37 PM Ngày 08 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18194Tiêu đề: Bài tập pha trộn dung dịch
Gửi bởi: BabyDon'tCry trong 03:54:37 PM Ngày 08 Tháng Chín, 2013
Help
Cần thêm bao nhiêu gam Na20 vào 200g dd NaOH 15% để được dung dung NaOH 35% ? :x


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập pha trộn dung dịch
Gửi bởi: leaflife trong 04:04:14 PM Ngày 08 Tháng Chín, 2013
Trước khi cho [tex]Na_2O[/tex] thì [tex]m_NaOH=30g[/tex]
gọi số mol [tex]Na_2O[/tex] cần thêm là x thì
        khối lượng [tex]Na_2O[/tex]  thêm vào( cũng là khối lượng dd tăng thêm) là 62x
        khối lượng [tex]NaOH[/tex] tăng thêm (do p/ư vs nước) là 80x
=> [tex]C_%NaOH=\frac{30+80x}{200+62x}=0.35[/tex]
giải ra bạn thu được x từ đó rút ra [tex]m_{Na_2O}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập pha trộn dung dịch
Gửi bởi: BabyDon'tCry trong 04:08:25 PM Ngày 08 Tháng Chín, 2013
Cám ơn nha  :D