Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: micanh96 trong 03:46:26 PM Ngày 08 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18193Tiêu đề: bài tập về dao động điều hòa va sóng âm
Gửi bởi: micanh96 trong 03:46:26 PM Ngày 08 Tháng Chín, 2013
câu1:một vật dao động điều hòa theo phương trình [tex]x=6cos(\frac{\pi }{4}t+\frac{2\pi }{3})[/tex] (cm).vào thời điểm nào thì vật sẽ đi qua vị trí [tex]x=3\sqrt{3}[/tex] cm theo chiều dương..(giải bằng vòng tron lượng giác nhé)

câu 2:một người quan sát áp tai vào đường ray xe lửa ở khoảng cách l=1235m,một người cầm búa gõ mạnh vào một điểm nào đó trên đường ray.người quan sát nghe thấy tiếng gõ truyền trong đường ray 3,5(s) trước khi nghe thấy tiếng truyền trong không khí.biết tốc độ truyền âm trong không khí là 330(m/s).tốc độ truyền âm trong đường ray?


câu 3:đập 1 cái búa vào đường sắt .một người ở cách đó 1056m áp tai  vào đường sắt nghe thấy tiếng búa gõ và sau đó 3 giây thì nghe được tiếng búa gõ truyền  qua không khí.biết tốc độ truyền âm trong không khí là 330m/s.vận tốc truyền âm trong đường sắt là?
A.5200m/s                       B.5280m/s                  C.5300m/s         D.5100m/s

câu 4:  2điểm ở cách nguồn âm những khoảng 6,10m và 6,35m.tần số âm là 680hz,tốc độ âm trong không khí là 340m/s.độ lệch pha của sóng âm tại 2điểm đó là?
A.2pi       B.0,5pi                    C.pi                 D.đáp án khác             


Tiêu đề: Thắc mắc về năng lượng con lắc đơn
Gửi bởi: nhandienhai trong 04:58:34 PM Ngày 08 Tháng Chín, 2013
Nhờ các thầy cô và các bạn giúp mình hiểu rõ bản chất của các vấn đề dưới đây (hãy chứng minh chúng ) ...YOLO>>> y:)


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dao động điều hòa va sóng âm
Gửi bởi: tsag trong 06:16:00 PM Ngày 08 Tháng Chín, 2013
2
Gọi x là tốc độ truyền âm trong đường ray thì:
Thời gian mà âm truyền trong đường ray: 1235/x
Thời gian mà âm truyền trong không khí: 1235/330
Theo giả thiết : 1235/330-1235/x=3,5 => x=5094,375 m/s
3.Tuơng tự
4.
lamda=0,5
6,1m=12,2lamda
6,35=12,7lamda
=>độ lệch pha hai sóng là pi
1.ban xem hình
t=T/6+T/4+T/6


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dao động điều hòa va sóng âm
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:33:44 PM Ngày 08 Tháng Chín, 2013
Bài đăng của tác giả micanh96 là sai quy định nên sẽ bị xóa.