Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoanhbao1996 trong 08:23:36 AM Ngày 08 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18187Tiêu đề: Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: hoanhbao1996 trong 08:23:36 AM Ngày 08 Tháng Chín, 2013
1.Tại măt nước nằm ngang có hai nguồn kết hợp A ,B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là u1= a1sin(40[tex]\Pi t[/tex] +[tex]\Pi[/tex] / 6) cm . Hai nguồn đó tác động lên mặt nước tại hai điểm A ,B cách nhau 18cm . Biết v=120cm/s . Gọi C , D là 2 điểm thuộc mặt nước sao cho A , B , C , D là hình vuông số điểm dao động cực tiểu trên đoạn C , D là ???
Mọi người giải dùm em ạTiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: Nguyễn Bá Linh trong 08:48:00 AM Ngày 08 Tháng Chín, 2013
Phương trình của nguồn u2 là gì hả em?
Phương pháp giải loại bài này:
* Viết phương trình sóng tại điểm M thuộc miền giao thoa từ hai nguồn truyền tới
* Tính độ lệch pha của hai sóng tại M.
* Điều kiện cực đại khi hai sóng tới cùng pha; cực tiểu khi hai sóng tới ngược pha.
Làm như trên được công thức tổng quát :
- Điều kiện cực đại : [tex]d_{2}-d_{1}=k.\lambda -\frac{\Delta \varphi }{2\prod{}}.\lambda[/tex]
- Điều kiện cực tiểu : [tex]d_{2}-d_{1}=(k+\frac{1}{2}).\lambda -\frac{\Delta \varphi }{2\prod{}}.\lambda[/tex]
- Với [tex]\Delta \varphi =\varphi _{1}-\varphi _{2}[/tex]
Sau đó em giải điều kiện này, sẽ tìm được số cực đại, cực tiểu trên một đoạn thẳng bất kì


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: hoanhbao1996 trong 09:51:19 AM Ngày 08 Tháng Chín, 2013
Phương trình của nguồn u2 là gì hả em?
Phương pháp giải loại bài này:
* Viết phương trình sóng tại điểm M thuộc miền giao thoa từ hai nguồn truyền tới
* Tính độ lệch pha của hai sóng tại M.
* Điều kiện cực đại khi hai sóng tới cùng pha; cực tiểu khi hai sóng tới ngược pha.
Làm như trên được công thức tổng quát :
- Điều kiện cực đại : [tex]d_{2}-d_{1}=k.\lambda -\frac{\Delta \varphi }{2\prod{}}.\lambda[/tex]
- Điều kiện cực tiểu : [tex]d_{2}-d_{1}=(k+\frac{1}{2}).\lambda -\frac{\Delta \varphi }{2\prod{}}.\lambda[/tex]
- Với [tex]\Delta \varphi =\varphi _{1}-\varphi _{2}[/tex]
Sau đó em giải điều kiện này, sẽ tìm được số cực đại, cực tiểu trên một đoạn thẳng bất kì
em xin loi em ghi thiếu ạ , pt cua u2 là a2sin(40bit+bi/2)