Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: micanh96 trong 08:18:39 AM Ngày 08 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18186Tiêu đề: bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: micanh96 trong 08:18:39 AM Ngày 08 Tháng Chín, 2013
một vật dao động điều hòa theo phương trình[/tex]x= 6cos(\frac{\pi }{4}t +\frac{2\pi }3{})[/tex] .vào thời điểm nào thì vật sẽ đi qua vị trí [tex]x=3\sqrt{3}[/tex]
 cm theo chiều dương của trục tọa độ..(giải bằng vòng tròn lượng giác nhá)


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:50:03 AM Ngày 08 Tháng Chín, 2013
Bài đăng vi phạm