Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: huynhcashin1996 trong 07:04:15 PM Ngày 07 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18181Tiêu đề: Giúp em 2 bài giao thoa sóng đi ạ
Gửi bởi: huynhcashin1996 trong 07:04:15 PM Ngày 07 Tháng Chín, 2013
Bài 1:Ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 10cm dao động thẳng đứng với phương trình [tex]u_{A}=3cos(40\Pi t)[/tex] và [tex]u_{B}=4cos(40\Pi t)[/tex] ( [tex]u_{A}, u_{B}[/tex] tính bằng mm, t tính bằng s) . Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 (cm/s). Hỏi trên đường parabol có đỉnh I nằm trên đường trung trực của AB cách O một đoạn 10m và đi qua A,B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 5mm ( O là trung điểm A,B)
A.13           B.25                  C.26          D.28
Bài 2:Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây dài. Ở thời điểm [tex]t_{0}[/tex], tốc độ của các phần tử tại B và C đều bằng [tex]v_{0}[/tex], phần tử tại trung điểm D của BC đang ở vị trí biên Ở thời điểm [tex]t_{1}[/tex]  tốc độ của các phần tử tại B và C có giá trị đều bằng [tex]v_{0}[/tex] thì phần tử ở D có tốc độ bằng:
A. [tex]v_{0}\sqrt{2}[/tex]
B. [tex]2v_{0}[/tex]
C. [tex]v_{0}[/tex]
D. 0
P/s: Mong thầy cô giúp em đi ạ.Em cảm ơn trước ạ


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em 2 bài giao thoa sóng đi ạ
Gửi bởi: Nguyễn Bá Linh trong 08:59:07 AM Ngày 08 Tháng Chín, 2013
Bài 1 đã có trên diễn đàn.
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17838.0