Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: datstsl1 trong 05:34:10 PM Ngày 07 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18179Tiêu đề: con lắc lò xo
Gửi bởi: datstsl1 trong 05:34:10 PM Ngày 07 Tháng Chín, 2013
Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương th ẳng đứng dọc theo trục xuy ên tâm của lò xo. Đưa vật từ vị trí cân  bằng đến vị trí của lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ cho vật dao động điều  hòa với chu kỳ T = 0,1 π ( s). Cho g = 10m/s². Xác  định tỉ số giữa lực đ àn hồi của lò xo tác dụng vào vật khi nó ở vị trí cân bằng và ở vị trí cách vị trí cân bằng +1cm? Chọn trục tọa độ có chiều dương hướng xuống
mong mọi người giải đáp dùm em  [-O<


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 06:23:34 PM Ngày 07 Tháng Chín, 2013
Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương th ẳng đứng dọc theo trục xuy ên tâm của lò xo. Đưa vật từ vị trí cân  bằng đến vị trí của lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ cho vật dao động điều  hòa với chu kỳ T = 0,1 π ( s). Cho g = 10m/s². Xác  định tỉ số giữa lực đ àn hồi của lò xo tác dụng vào vật khi nó ở vị trí cân bằng và ở vị trí cách vị trí cân bằng +1cm? Chọn trục tọa độ có chiều dương hướng xuống
mong mọi người giải đáp dùm em  [-O<
HD:
+ Tính độ biến dạng khi vật ở VTCB: [tex]\Delta l_{0}=\frac{mg}{k}=\frac{g}{\omega ^{2}}[/tex]
+ Lực đàn hồi tại VTCB: [tex]F_{dh0}=k\Delta l_{0}[/tex]
+ Lực đàn hồi ở vị trí x = +1 cm = 0,01 m: [tex]F_{dh1}=k\left(\Delta l_{0} +x\right)=k\left(\Delta l_{0}+0,01 \right)[/tex]
Từ đó suy ra tỉ số


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo
Gửi bởi: datstsl1 trong 07:10:44 PM Ngày 07 Tháng Chín, 2013
cảm ơn thầy ạ