Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: jannuazai trong 08:42:17 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18162Tiêu đề: Bài tập về phương trình sóng
Gửi bởi: jannuazai trong 08:42:17 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2013
Thầy cô và các bạn giúp mình với
Vận tốc tức thời của phần tử môi trường khi có sóng truyền qua có phương trình
v = 30pi . cos(5.pi.t + pi/6). Vào thời điểm nào phần tử môi trường đi qua điểm có li độ 0.3 cm theo chiều âm trục tọa độ?
A 1/15s
B 0.2 s
C 2/15 s
D 0.4 s


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về phương trình sóng
Gửi bởi: Processor6879 trong 09:08:24 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2013
Đơn vị vận tốc là gì vậy bạn km/h chăng  :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về phương trình sóng
Gửi bởi: jannuazai trong 09:13:51 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2013
Đơn vị vận tốc là gì vậy bạn km/h chăng  :D

mm/s nhé


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về phương trình sóng
Gửi bởi: huongduongqn trong 09:15:30 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2013
Thầy cô và các bạn giúp mình với
Vận tốc tức thời của phần tử môi trường khi có sóng truyền qua có phương trình
v = 30pi . cos(5.pi.t + pi/6) (mm/s). Vào thời điểm nào phần tử môi trường đi qua điểm có li độ 0.3 cm theo chiều âm lần đầu tiên trục tọa độ?
A 1/15s
B 0.2 s
C 2/15 s
D 0.4 s

[tex]v = 30\pi . cos(5.\pi.t + \pi/6) ====> A = 6mm = 0,6cm, \varphi = - \pi/3[/tex]
Thời điểm thỏa mãn là t =T/3 = 2/15s ===> Chọn C

P/S: đề bài chưa chăt chẽ: nên bổ sung đơn vị của v là mm/s và bổ sung thêm  lần đầu tiên như huongduong đã bổ sung phía trên