Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: guitar1 trong 02:50:37 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18160Tiêu đề: con lắc lò xo
Gửi bởi: guitar1 trong 02:50:37 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2013
Cho một  hệ  lò xo  như  hình  vẽ 1,  m =  100g,  k1= 100N/m,k2  = 150N/m. Khi vật ở vị trí cân bằng tổng độ dãn của hai lò xo là 5cm. Kéo vật
tới vị trí lò xo 1 có chiều dài tự nhiên, sau đó thả vật dao động điều hoà. Biên độ và tần số góc của dao động là (bỏ qua mọi ma sát).

mọi người giúp em với
hình em vẽ hơi xấu ạ nhưng để minh họa thôi :D


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo
Gửi bởi: guitar1 trong 03:04:36 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2013
Cho một  hệ  lò xo  như  hình  vẽ 1,  m =  100g,  k1= 100N/m,k2  = 150N/m. Khi vật ở vị trí cân bằng tổng độ dãn của hai lò xo là 5cm. Kéo vật
tới vị trí lò xo 1 có chiều dài tự nhiên, sau đó thả vật dao động điều hoà. Biên độ và tần số góc của dao động là (bỏ qua mọi ma sát).

mọi người giúp em với
hình em vẽ hơi xấu ạ nhưng để minh họa thôi :D

à mọi người có thể cho em hỏi thêm rằng N/cm có đổi thành N/m được ko ạ


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 06:55:54 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2013
Cho một  hệ  lò xo  như  hình  vẽ 1,  m =  100g,  k1= 100N/m,k2  = 150N/m. Khi vật ở vị trí cân bằng tổng độ dãn của hai lò xo là 5cm. Kéo vật
tới vị trí lò xo 1 có chiều dài tự nhiên, sau đó thả vật dao động điều hoà. Biên độ và tần số góc của dao động là (bỏ qua mọi ma sát).

mọi người giúp em với
hình em vẽ hơi xấu ạ nhưng để minh họa thôi :D

à mọi người có thể cho em hỏi thêm rằng N/cm có đổi thành N/m được ko ạ

Tất nhiên là được rồi em.[tex]1\frac{N}{cm}=1\frac{N}{10^-^2m}=100N/m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo
Gửi bởi: huongduongqn trong 08:55:27 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2013
Cho một  hệ  lò xo  như  hình  vẽ 1,  m =  100g,  k1= 100N/m,k2  = 150N/m. Khi vật ở vị trí cân bằng tổng độ dãn của hai lò xo là 5cm. Kéo vật
tới vị trí lò xo 1 có chiều dài tự nhiên, sau đó thả vật dao động điều hoà. Biên độ và tần số góc của dao động là (bỏ qua mọi ma sát).

mọi người giúp em với
hình em vẽ hơi xấu ạ nhưng để minh họa thôi :D
Khi vật ở VTCB thì ta có:
[tex]\begin{cases} & \text{ } k_1\Delta l_1= k_2\Delta l_2 \\ & \text{ } \Delta l_1+\Delta l_2= 5cm\end{cases}\Rightarrow \begin{cases} & \text{ } \Delta l_1=3cm \\ & \text{ } \Delta l_2= 2cm\end{cases}[/tex]
Kéo vật tới VT lò xo 1 có chiều dài tự nhiên nên ta có [tex]A = \Delta l_1=3cm[/tex]
Tần số góc của hệ dao động là:
[tex]\omega =\sqrt{\frac{k}{m}}=\sqrt{\frac{k_1+k_2}{m}}=50rad/s[/tex]


p/s. 1N/cm = 100N/m