Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: huynhcashin1996 trong 07:08:43 AM Ngày 04 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18157Tiêu đề: Phần tử ở D có tốc độ bằng
Gửi bởi: huynhcashin1996 trong 07:08:43 AM Ngày 04 Tháng Chín, 2013
Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây dài. Ở thời điểm [tex]t_{0}[/tex], tốc độ của các phần tử tại B và C đều bằng [tex]v_{0}[/tex], phần tử tại trung điểm D của BC đang ở vị trí biên Ở thời điểm [tex]t_{1}[/tex]  tốc độ của các phần tử tại B và C có giá trị đều bằng [tex]v_{0}[/tex] thì phần tử ở D có tốc độ bằng:
A. [tex]v_{0}\sqrt{2}[/tex]
B. [tex]2v_{0}[/tex]
C. [tex]v_{0}[/tex]
D. 0
P/s: Mong thầy cô giúp em đi ạ.Em cảm ơn trước ạ


Tiêu đề: Trả lời: Phần tử ở D có tốc độ bằng
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:47:07 AM Ngày 04 Tháng Chín, 2013
Đề nghị em đặt tên lại cho đúng. Đặt tên phải đúng chủ đề cần hỏi, ví dụ: dao động cơ, sóng cơ, dao động điều hòa, v.v.

Chứ không phải copy một vài dòng trong đề bài là thành cái tên.