Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Hoàng Trung trong 04:48:10 AM Ngày 04 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18154Tiêu đề: Dao động điều hòa - Con lắc lò xo gắn với bản tụ
Gửi bởi: Hoàng Trung trong 04:48:10 AM Ngày 04 Tháng Chín, 2013
Bài 1: Một trong 2 bản tụ của tụ điện phẳng C được treo vào đầu 1 lò xo thẳng đứng, đầu trên giữ cố định, bản tụ kia cố định. Khoảng cách giữ 2 bản tụ ở thời điểm ban đầu to là do. Nói 2 tụ kia với nguồn 1 chiều trong 1 khoảng thời gian ngắn nó được tích điện đến hiệu điện thế U.
a, Ngắt tụ ra khỏi nguồn và cho bản trên tự do. CMR: bản trên dao động điều hòa.
b, Độ cứng lò xo phải bằng bao nhiều để không xảy ra sự tiếp xúc nhau của 2 bản tụ điện (Cho biết cường độ điện trường trong tụ có bản rộng vô hạn E = [tex]\frac{\delta }{2\varepsilon }[/tex]
với
[tex]\varepsilon = \frac{1}{4k\pi }[/tex]
k = [tex]9.10^{9} Nm^{2}/C^{2}[/tex]

Bài 2: Tụ phẳng không khí, diện tích S, khoảng cách giữa 2 bản là d. Một bản cố định, bản kia nói với 1 lò xo. Khi nối 2 bản với 1 kiệu điện thế không đổi thì bản nói vs lò xo dịch chuyển làm thay đổi khoảng cách giữa 2 bản. Sự thay đổi khoảng cách này có thể dùng để đo hiệu điện thế đặt vào 2 bản. Hỏi dụng cụ này có thể đo hiệu điện thế lớn nhất là bao nhiêu?

EM CẢM ƠN!