Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nguyenvanhungpq trong 11:49:07 PM Ngày 03 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18153Tiêu đề: Hai bài giao thoa ánh sáng cần giúp đỡ!
Gửi bởi: nguyenvanhungpq trong 11:49:07 PM Ngày 03 Tháng Chín, 2013
Bài 1. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ=0,5μm. Cho khoảng cách từ khe hẹp S cách mặt phẳng hai khe hẹp S1, S2 là L=0,5m, S1S2=0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát D=1m. Trên màn có hệ vân giao thoa. Tính bề rộng của khe nguồn S để không nhìn thấy hệ vân nữa.
Bài 2. Một khe hẹp S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng  chiếu sáng hai khe hẹp S1 và S2 song song với khe S. Hai khe cách nhau a=0,5mm. Mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát D=1m
   1. Tính khoảng vân
   2. Tịnh tiến khe S theo phương S1S2 một đoạn b bằng bao nhiêu để vân tối đến chiếm hết chỗ của một vân sáng kề nó. Biết khoảng cách từ S đến mặt phẳng chứa hai khe S1S2 là d=50cm.
   3. Không tịnh tiến khe S mà mở rộng dần khe S. Tính độ rộng của khe S để hệ vân biến mất.
Mong thầy cô giúp đỡ, em xin cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài giao thoa ánh sáng cần giúp đỡ!
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 03:31:15 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2013
Bài 1
Công thức
b= lamda. L/a
đã được thầy Đậu Thành Nam giải
 


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài giao thoa ánh sáng cần giúp đỡ!
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 03:32:27 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2013
Bài 2
coppy thiếu mất bước song


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài giao thoa ánh sáng cần giúp đỡ!
Gửi bởi: nguyenvanhungpq trong 09:52:20 PM Ngày 05 Tháng Chín, 2013
em xin lỗi, nhưng em tìm không gặp bài giải của bài 1, còn bài 2 em thấy đề như thế, không biết như thế nào? mong mọi người giúp đỡ