Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mclaren-Bi trong 03:41:12 PM Ngày 03 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18148Tiêu đề: BT về con lắc đơn
Gửi bởi: Mclaren-Bi trong 03:41:12 PM Ngày 03 Tháng Chín, 2013
Một con lắc đơn chiều dài l=1,25m, mang một quả cầu nhỏ m=100g, g=[tex]10m/s^2[/tex] ([tex]\Pi ^2=10[/tex]). Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng 1 góc [tex]\alpha =8^o[/tex] rồi thả ra cho nó dao động điều hòa. Khi qua vị trí cân bằng, dây treo bị vướng vào cái đinh tại Đ cách đỉnh treo I 25cm. [/b].

a) Tính độ cao cực đại và góc lệch cực đại con lắc lên được ở phía bị vướng đinh.
b) Tính tốc độ và sức căng dây khi qua VTCB
c) Tính lực căng dây T vướng đinh và vẽ đồ thị góc lệch theo thời gian.

Mong các thầy, cô, anh, chị giải rõ giúp em. Em xin cảm ơn trước!!!! :.)) :.)) =d> =d>Tiêu đề: Trả lời: BT về con lắc đơn
Gửi bởi: huongduongqn trong 11:53:35 PM Ngày 03 Tháng Chín, 2013
Một con lắc đơn chiều dài l=1,25m, mang một quả cầu nhỏ m=100g, g=[tex]10m/s^2[/tex] ([tex]\Pi ^2=10[/tex]). Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng 1 góc [tex]\alpha =8^o[/tex] rồi thả ra cho nó dao động điều hòa. Khi qua vị trí cân bằng, dây treo bị vướng vào cái đinh tại Đ cách đỉnh treo I 25cm. [/b].

a) Tính độ cao cực đại và góc lệch cực đại con lắc lên được ở phía bị vướng đinh.
b) Tính tốc độ và sức căng dây khi qua VTCB
c) Tính lực căng dây T vướng đinh và vẽ đồ thị góc lệch theo thời gian.

Mong các thầy, cô, anh, chị giải rõ giúp em. Em xin cảm ơn trước!!!! :.)) :.)) =d> =d>a, Bạn dùng định luật bảo toàn co năng thì sẽ thấy con lắc lên độ cao như cũ như khi ko mắc đinh. [tex]h = l(1-cos\alpha _o)[/tex]
góc lệch: [tex]h = l(1-cos\alpha _o)=l'(1-cos\alpha '_o)\Rightarrow cos\alpha' _o\Rightarrow \alpha '_o[/tex]
b, [tex]h = l(1-cos\alpha _o)=l'(1-cos\alpha '_o)\Rightarrow cos\alpha' _o\Rightarrow \alpha '_o[/tex]
c, [tex]T_d=\frac{1}{2}(T+T')=\frac{1}{2}2\pi(\sqrt{\frac{l}{g}}-\sqrt{\frac{l'}{g}})[/tex]Tiêu đề: Trả lời: BT về con lắc đơn
Gửi bởi: Mclaren-Bi trong 05:41:03 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2013
a, Bạn dùng định luật bảo toàn co năng thì sẽ thấy con lắc lên độ cao như cũ như khi ko mắc đinh. [tex]h = l(1-cos\alpha _o)[/tex]
góc lệch: [tex]h = l(1-cos\alpha _o)=l'(1-cos\alpha '_o)\Rightarrow cos\alpha' _o\Rightarrow \alpha '_o[/tex]
b, [tex]h = l(1-cos\alpha _o)=l'(1-cos\alpha '_o)\Rightarrow cos\alpha' _o\Rightarrow \alpha '_o[/tex]
c, [tex]T=\frac{1}{2}(T+T')=\frac{1}{2}2\pi(\sqrt{\frac{l}{g}}-\sqrt{\frac{l'}{g}})[/tex]

Giúp em cái vẽ đồ thị góc lệch theo thời gian với ạ. Em cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: BT về con lắc đơn
Gửi bởi: huongduongqn trong 08:37:22 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2013
a, Bạn dùng định luật bảo toàn co năng thì sẽ thấy con lắc lên độ cao như cũ như khi ko mắc đinh. [tex]h = l(1-cos\alpha _o)[/tex]
góc lệch: [tex]h = l(1-cos\alpha _o)=l'(1-cos\alpha '_o)\Rightarrow cos\alpha' _o\Rightarrow \alpha '_o[/tex]
b, [tex]h = l(1-cos\alpha _o)=l'(1-cos\alpha '_o)\Rightarrow cos\alpha' _o\Rightarrow \alpha '_o[/tex]
c, [tex]T_d=\frac{1}{2}(T+T')=\frac{1}{2}2\pi(\sqrt{\frac{l}{g}}-\sqrt{\frac{l'}{g}})[/tex]

Giúp em cái vẽ đồ thị góc lệch theo thời gian với ạ. Em cảm ơn
Bạn tính ra số cụ thể và điền vào hình nha