Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hothanhphuong trong 01:10:40 PM Ngày 03 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18146Tiêu đề: Dao động cơ của con lắc lò xo
Gửi bởi: hothanhphuong trong 01:10:40 PM Ngày 03 Tháng Chín, 2013
Trên mặt phẳng nằm ngang không có ma sát một lò xo nhẹ có độ cứng k = 50N/m một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ khối lượng [tex]m_1 = 0.5kg[/tex]. Ban đầu giữ vật [tex]m_1[/tex] tại vị trí mà lò xo nén 10cm rồi buông nhẹ để vật bắt đầu chuyển động theo phương của lò xo. Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì [tex]m_1[/tex] dính vào vật có khổi lượng [tex]m_2 = 3m_1[/tex] đang đứng yên tự do trên cùng mặt phẳng với [tex]m_1[/tex], sau đó cả hai cùng dao động điều hòa với vân tốc cực đại là bao nhiêu ?
Mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn mọi người


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ của con lắc lò xo
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 02:14:35 PM Ngày 03 Tháng Chín, 2013
Trên mặt phẳng nằm ngang không có ma sát một lò xo nhẹ có độ cứng k = 50N/m một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ khối lượng [tex]m_1 = 0.5kg[/tex]. Ban đầu giữ vật [tex]m_1[/tex] tại vị trí mà lò xo nén 10cm rồi buông nhẹ để vật bắt đầu chuyển động theo phương của lò xo. Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì [tex]m_1[/tex] dính vào vật có khổi lượng [tex]m_2 = 3m_1[/tex] đang đứng yên tự do trên cùng mặt phẳng với [tex]m_1[/tex], sau đó cả hai cùng dao động điều hòa với vân tốc cực đại là bao nhiêu ?
Mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn mọi người
HD:
+ Khi vật m1 ở biên đặt nhẹ lên m2 thì biên độ không đổi => A = 10 cm
+ Vận tốc góc sau khi có m2: [tex]\omega =\sqrt{\frac{k}{m_{1}+m_{2}}}[/tex]
+ Vậy tốc độ cực đại của hệ m1 + m2 là: [tex]v=\omega A[/tex]