Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoanhbao1996 trong 06:47:21 PM Ngày 02 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18141Tiêu đề: con lắc lò xo
Gửi bởi: hoanhbao1996 trong 06:47:21 PM Ngày 02 Tháng Chín, 2013
Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nhỏ khối lượng 200g , lò xo có độ cứng 10N/m , hệ số ma sát trượt giữa vật và mp nằm ngang là 0.1. Ban đầu vật được giữ ở vị trí lò xo giãn 10cm , rồi thả nhẹ để con lắc dao động tắt dần , g=10m/s^2 . Trong khoảng thời gian giảm kể từ lúc thả cho đến khi tốc độ của vật bắt đầu giảm thì độ giảm thế năng của con lắc là ???
thầy  và mọi người giải giúp em với ạ !


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo
Gửi bởi: huongduongqn trong 07:52:59 PM Ngày 02 Tháng Chín, 2013
Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nhỏ khối lượng 200g , lò xo có độ cứng 10N/m , hệ số ma sát trượt giữa vật và mp nằm ngang là 0.1. Ban đầu vật được giữ ở vị trí lò xo giãn 10cm , rồi thả nhẹ để con lắc dao động tắt dần , g=10m/s^2 . Trong khoảng thời gian giảm kể từ lúc thả cho đến khi tốc độ của vật bắt đầu giảm thì độ giảm thế năng của con lắc là ???
thầy  và mọi người giải giúp em với ạ !
Ta có vận tốc của vật giảm khi vật qua vị trí cân bằng. Và độ biến dạng khi đó của lò xo là [tex]\Delta l=\frac{\mu mg}{k}=0,02m[/tex]
Vậy độ giảm thế năng là:
[tex]W_t-W_t_o=\frac{1}{2}k(A^2-\Delta l^2)=0,048J[/tex]

P/s đề bạn gõ thừa thì phải. "rong khoảng thời gian giảm kể từ lúc thả cho đến khi tốc độ của vật bắt đầu giảm thì độ giảm thế năng của con lắc là ???"


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:32:03 PM Ngày 02 Tháng Chín, 2013
Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nhỏ khối lượng 200g , lò xo có độ cứng 10N/m , hệ số ma sát trượt giữa vật và mp nằm ngang là 0.1. Ban đầu vật được giữ ở vị trí lò xo giãn 10cm , rồi thả nhẹ để con lắc dao động tắt dần , g=10m/s^2 . Trong khoảng thời gian giảm kể từ lúc thả cho đến khi tốc độ của vật bắt đầu giảm thì độ giảm thế năng của con lắc là ???
thầy  và mọi người giải giúp em với ạ !
vị trí cân bằng tạm thời : [tex]xo=\mu.m.g/k[/tex]
Khi qua VTCB tạm thì tốc độ lớn nhất khi bắt đầu vượt qua vị trí này thì tốc độ giàm
==> [tex]\Delta Wt = 1/2k(A^2-xo^2)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: con lắc lò xo
Gửi bởi: hoanhbao1996 trong 08:34:46 PM Ngày 02 Tháng Chín, 2013
Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nhỏ khối lượng 200g , lò xo có độ cứng 10N/m , hệ số ma sát trượt giữa vật và mp nằm ngang là 0.1. Ban đầu vật được giữ ở vị trí lò xo giãn 10cm , rồi thả nhẹ để con lắc dao động tắt dần , g=10m/s^2 . Trong khoảng thời gian giảm kể từ lúc thả cho đến khi tốc độ của vật bắt đầu giảm thì độ giảm thế năng của con lắc là ???
thầy  và mọi người giải giúp em với ạ !
Ta có vận tốc của vật giảm khi vật qua vị trí cân bằng. Và độ biến dạng khi đó của lò xo là [tex]\Delta l=\frac{\mu mg}{k}=0,02m[/tex]
Vậy độ giảm thế năng là:
[tex]W_t-W_t_o=\frac{1}{2}k(A^2-\Delta l^2)=0,048J[/tex]

P/s đề bạn gõ thừa thì phải. "rong khoảng thời gian giảm kể từ lúc thả cho đến khi tốc độ của vật bắt đầu giảm thì độ giảm thế năng của con lắc là ???"

đề nó ghi như thế mình cũng không rõ nữa


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:39:06 PM Ngày 02 Tháng Chín, 2013
Đề bài em gõ chưa chính xác, làm câu văn lủng củng. Đề chính xác như sau: