Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: htatgiang trong 09:49:20 AM Ngày 02 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18135Tiêu đề: Bài tập giao thoa sóng cần giải đáp
Gửi bởi: htatgiang trong 09:49:20 AM Ngày 02 Tháng Chín, 2013
2 nguồn sóng A, B kết hợp cách nhau 50mm dao động cùng pha theo phương thẳng đứng trên mặt thoáng chất lỏng. Xét về  1 phía đường trung trực của AB, vân CĐ bậc k qua M có MA - MB = 12mm, và vân CĐ bậc k+3 qua N có NA - NB = 36mm. Số điểm CĐ giao thoa trên đoạn AB, và dao động ngược pha với A,B ?
          Em mong mọi người giúp đỡ!


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Bài tập giao thoa sóng cần giải đáp
Gửi bởi: huongduongqn trong 12:21:33 AM Ngày 03 Tháng Chín, 2013
2 nguồn sóng A, B kết hợp cách nhau 50mm dao động cùng pha theo phương thẳng đứng trên mặt thoáng chất lỏng. Xét về  1 phía đường trung trực của AB, vân CĐ bậc k qua M có MA - MB = 12mm, và vân CĐ bậc k+3 qua N có NA - NB = 36mm. Số điểm CĐ giao thoa trên đoạn AB, và dao động ngược pha với A,B ?
          Em mong mọi người giúp đỡ!
[tex]MA-MB=12=k.\lambda[/tex] và [tex]NA-NB=36=(k+3).\lambda[/tex] ==> [tex]\lambda = 8cm[/tex]
Vì 2 nguồn đồng pha nên vị trí trung điểm AB là cực đại đồng pha với nguồn ==> các cực đại khác ngược pha với nguồn sẽ cách vị trí trung điểm 1 khoảng là số lẽ [tex]\lambda/2[/tex]
xét 1 bên đường TT ==> [tex]0<d=(2k+1)\lambda/2<AB/2[/tex] ==> k = {0,1,2} vậy có 6 điểm trên AB
Thầy ơi bài này theo em trung điểm của AB dao động lệch pha [tex]\pi /4[/tex] so với nguồn ạ.
Bài này không có điểm nào dao động cực đại mà lại ngược pha với nguồn.
Mong thầy kiểm tra lại và góp ý cho em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Bài tập giao thoa sóng cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:02:41 AM Ngày 03 Tháng Chín, 2013
2 nguồn sóng A, B kết hợp cách nhau 50mm dao động cùng pha theo phương thẳng đứng trên mặt thoáng chất lỏng. Xét về  1 phía đường trung trực của AB, vân CĐ bậc k qua M có MA - MB = 12mm, và vân CĐ bậc k+3 qua N có NA - NB = 36mm. Số điểm CĐ giao thoa trên đoạn AB, và dao động ngược pha với A,B ?
          Em mong mọi người giúp đỡ!
[tex]MA-MB=12=k.\lambda[/tex] và [tex]NA-NB=36=(k+3).\lambda[/tex] ==> [tex]\lambda = 8mm[/tex]
Độ lệch pha nguồn [tex]\pi.AB/\lambda=6\pi+\pi/4[/tex] ===> các cực đại khác chỉ có thể ngược pha và đồng pha với trung điểm thôi nên chỉ có CĐ lệch pha với nguồn


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Bài tập giao thoa sóng cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:05:42 AM Ngày 03 Tháng Chín, 2013
2 nguồn sóng A, B kết hợp cách nhau 50mm dao động cùng pha theo phương thẳng đứng trên mặt thoáng chất lỏng. Xét về  1 phía đường trung trực của AB, vân CĐ bậc k qua M có MA - MB = 12mm, và vân CĐ bậc k+3 qua N có NA - NB = 36mm. Số điểm CĐ giao thoa trên đoạn AB, và dao động ngược pha với A,B ?
          Em mong mọi người giúp đỡ!
[tex]MA-MB=12=k.\lambda[/tex] và [tex]NA-NB=36=(k+3).\lambda[/tex] ==> [tex]\lambda = 8cm[/tex]
Vì 2 nguồn đồng pha nên vị trí trung điểm AB là cực đại đồng pha với nguồn ==> các cực đại khác ngược pha với nguồn sẽ cách vị trí trung điểm 1 khoảng là số lẽ [tex]\lambda/2[/tex]
xét 1 bên đường TT ==> [tex]0<d=(2k+1)\lambda/2<AB/2[/tex] ==> k = {0,1,2} vậy có 6 điểm trên AB
Thầy ơi bài này theo em trung điểm của AB dao động lệch pha [tex]\pi /4[/tex] so với nguồn ạ.
Bài này không có điểm nào dao động cực đại mà lại ngược pha với nguồn.
Mong thầy kiểm tra lại và góp ý cho em với ạ.
ừ thầy nhầm đấy AB=50 mà lúc nhẩm cứ lấy 48 mà nhẩm, thầy đã chỉnh lại rùi


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa sóng cần giải đáp
Gửi bởi: htatgiang trong 05:13:12 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2013
Em xem trong sách thì theo cách viết pt ra:            -2,5 < k < 2,5
                     ==> có 5 điểm.
    Cho em hỏi tại sao lại như vậy ạ ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa sóng cần giải đáp
Gửi bởi: huongduongqn trong 08:06:36 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2013
Em xem trong sách thì theo cách viết pt ra:            -2,5 < k < 2,5
                     ==> có 5 điểm.
    Cho em hỏi tại sao lại như vậy ạ ?

Bạn có thể cung cấp tên cuốn sách và gõ lời giải được không? Nhưng mình nghĩ bài này không có điểm nào đâu.