Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phatthientai trong 11:51:31 PM Ngày 01 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18134Tiêu đề: Trong giây 2013 kể từ t=0 vật đi được quãng đường là
Gửi bởi: phatthientai trong 11:51:31 PM Ngày 01 Tháng Chín, 2013
Một vật dao động điều hòa với phương trình [tex]x=10cos\left(\omega t-\frac{\pi }{4} \right)[/tex]. Trong 1/2 s đầu tiên kể từ thời điểm t=0, vật đi được quãng đường là [tex]20-10\sqrt{2}[/tex] . Trong giây 2013 kể từ t=0 vật đi được quãng đường là
a. [tex]40-20\sqrt{2}[/tex]
b 20 cm
c. [tex]40\sqrt{2}[/tex]
d. [tex]20\sqrt{2}[/tex]

Mình tính ra [tex]40-10\sqrt{2}[/tex], các bạn tính thử giúp mình nhé


 


Tiêu đề: Trả lời: Trong giây 2013 kể từ t=0 vật đi được quãng đường là
Gửi bởi: cuongthich trong 06:41:23 AM Ngày 02 Tháng Chín, 2013
Một vật dao động điều hòa với phương trình [tex]x=10cos\left(\omega t-\frac{\pi }{4} \right)[/tex]. Trong 1/2 s đầu tiên kể từ thời điểm t=0, vật đi được quãng đường là [tex]20-10\sqrt{2}[/tex] . Trong giây 2013 kể từ t=0 vật đi được quãng đường là
a. [tex]40-20\sqrt{2}[/tex]
b 20 cm
c. [tex]40\sqrt{2}[/tex]
d. [tex]20\sqrt{2}[/tex]

Mình tính ra [tex]40-10\sqrt{2}[/tex], các bạn tính thử giúp mình nhé


 
t=0 vật xuất phát từ [tex]\frac{A\sqrt{2}}{2}[/tex] và đi theo chiều dương
trong 1/2s quảng đường vật đi được là [tex]20-10\sqrt{2}=2A-\frac{A\sqrt{2}}{2}-\frac{A\sqrt{2}}{2}=(A-\frac{A\sqrt{2}}{2})+A-\frac{A\sqrt{2}}{2}[/tex] để đi được quảng đuòng đó vất phải đi từ vị trí ban đầu ra biên rồi về vị trì [tex]\frac{A\sqrt{2}}{2}[/tex] vậy 1/2=T/4 ---> T=2s
trong 1s thứ 2013 tưc là [tex]\Delta t=1s=\frac{T}{2}[/tex] quảng đường S=2A