Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cassiopeiasl trong 10:02:18 PM Ngày 01 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18131Tiêu đề: Bài Tập Về Dòng Điện Xoay Chiều
Gửi bởi: cassiopeiasl trong 10:02:18 PM Ngày 01 Tháng Chín, 2013
1.Cho mạch điện như hình vẽ; Mỗi hộp chứa 1 trong 3 phần tử R L C ; [tex]U_{AB}=U_{BC}=20V ; U_{CD}=16V ; U_{BD}=12V[/tex]Công suất tiêu thụ của đoạn mạch P=6,4 Khi f khác 100Hz thì số chỉ ampe kế giảm
a)X,Y,Z chứa phần tử gì?Tính giá trị của chúng
b)f=100Hz Viết [tex]u_{BC}[/tex]
2.
[tex] u=U_{0}cos\omega t (V) [/tex]với [tex]U_{0}[/tex]và [tex]\omega[/tex] không đổi, 2 đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi [tex]C=C_{0}[/tex] thì I sớm pha hơn u là[tex] \varphi 1 [/tex]với [tex]0<\varphi _{1}<\frac{\pi }{2}[/tex] U=45V ;[tex]C=3C_{0}[/tex] thì I trễ pha hơn u là [tex]\varphi _{2}[/tex] với [tex]\varphi _{2}=\frac{\pi }{2}-\varphi_{1} [/tex]
Và điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây là 135 V .Tìm [tex]U_{0}[/tex]
3.
 [tex]u=U_{0}cos\omega t[/tex]; [tex]U_{0}[/tex] và[tex]\omega[/tex] không đổi 2 đầu đoạn mạch RLC nối tiếp với L thay đổi. khi [tex]L=L_{1}, L=L_{2}[/tex]thì [tex]U_{L}[/tex] bằng nhau nhưng độ lệch pha của I so với U là 0,52 Rad và 1,05 Rad; [tex]L=L_{0}[/tex] thì [tex]U_{Lmax}[/tex],độ lệch pha của U so với I là [tex]\varphi [/tex]
Tìm [tex]\varphi[/tex]

Mong thầy cô và các bạn giúp mình làm những bài tập trên.Cảm ơn mọi người trước ak  :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Về Dòng Điện Xoay Chiều
Gửi bởi: nguyenvanhungpq trong 10:20:20 PM Ngày 01 Tháng Chín, 2013
Cũng mong thầy cô giải đáp bài này:
1. Cho mạch xoay chiều RLC nối tiếp, giữa AM là R, giữa MN là C, giữa NB là cuộn dây không thuần cảm.  Điện trở R = 80 Ω,  uAB = 240[tex]\sqrt{2}[/tex] cos (ωt ) V.  Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là [tex]\sqrt{3}[/tex]  A. Biết điện áp hai đầu  MB nhanh pha hơn điện áp hai đầu AB 30 độ  . Điện áp hai đầu AB và AN vuông pha. Tính giá trị của cảm kháng. 
A. 80[tex]\sqrt{3}[/tex]  Ω.      B.120[tex]\sqrt{3}[/tex] Ω.        C.  60[tex]\sqrt{3}[/tex] Ω.       D.  20[tex]\sqrt{3}[/tex] Ω. 
2. Cho mạch điện xoay chiều RLC, (cuộn dây thuần cảm). Tại thời điểm t, điện áp hai đầu mạch và điện áp hai  đầu cuộn cảm thuần có giá trị lần lượt là U0/2 và U0L/2 . So với điện áp hai đầu mạch thì cường độ dòng điện 
A. sớm pha hơn góc π/3.                                                       B. trễ pha hơn góc π/3. 
C. sớm pha hơn góc π/6.                                                       D. trễ pha hơn góc π/6. 


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Về Dòng Điện Xoay Chiều
Gửi bởi: huongduongqn trong 10:31:40 PM Ngày 01 Tháng Chín, 2013
cassiopeiasl Bạn chú ý khi post bài thì chỉ có công thức toán ở trong thẻ tex thôi còn nội dung khác thì ở ngoài thể tex nha. Hi vọng lần sau bạn sẽ post đúng hơn.
Còn nữa bài 1 của bạn không có hình vẽ.


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Về Dòng Điện Xoay Chiều
Gửi bởi: huongduongqn trong 11:07:19 PM Ngày 01 Tháng Chín, 2013
Cũng mong thầy cô giải đáp bài này:
1. Cho mạch xoay chiều RLC nối tiếp, giữa AM là R, giữa MN là C, giữa NB là cuộn dây không thuần cảm.  Điện trở R = 80 Ω,  uAB = 240[tex]\sqrt{2}[/tex] cos (ωt ) V.  Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là [tex]\sqrt{3}[/tex]  A. Biết điện áp hai đầu  MB nhanh pha hơn điện áp hai đầu AB 30 độ  . Điện áp hai đầu AB và AN vuông pha. Tính giá trị của cảm kháng. 
A. 80[tex]\sqrt{3}[/tex]  Ω.      B.120[tex]\sqrt{3}[/tex] Ω.        C.  60[tex]\sqrt{3}[/tex] Ω.       D.  20[tex]\sqrt{3}[/tex] Ω. 

[tex]Z = U/I = 80\sqrt3 \Omega [/tex]
Dùng hình vẽ ta tính được ZL[ /sub]= 120[tex]\sqrt{3}[/tex] Ω ==> chọn B


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Về Dòng Điện Xoay Chiều
Gửi bởi: huongduongqn trong 11:19:51 PM Ngày 01 Tháng Chín, 2013
Cũng mong thầy cô giải đáp bài này:
1. Cho mạch xoay chiều RLC nối tiếp, giữa AM là R, giữa MN là C, giữa NB là cuộn dây không thuần cảm.  Điện trở R = 80 Ω,  uAB = 240[tex]\sqrt{2}[/tex] cos (ωt ) V.  Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là [tex]\sqrt{3}[/tex]  A. Biết điện áp hai đầu  MB nhanh pha hơn điện áp hai đầu AB 30 độ  . Điện áp hai đầu AB và AN vuông pha. Tính giá trị của cảm kháng. 
A. 80[tex]\sqrt{3}[/tex]  Ω.      B.120[tex]\sqrt{3}[/tex] Ω.        C.  60[tex]\sqrt{3}[/tex] Ω.       D.  20[tex]\sqrt{3}[/tex] Ω. 

[tex]Z = U/I = 80\sqrt3 \Omega [/tex]
Dùng hình vẽ ta tính được ZL= 120[tex]\sqrt{3}[/tex] Ω ==> chọn B


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Về Dòng Điện Xoay Chiều
Gửi bởi: huongduongqn trong 11:32:41 AM Ngày 02 Tháng Chín, 2013
Cũng mong thầy cô giải đáp bài này:
2. Cho mạch điện xoay chiều RLC, (cuộn dây thuần cảm). Tại thời điểm t, điện áp hai đầu mạch và điện áp hai  đầu cuộn cảm thuần có giá trị lần lượt là U0/2 và U0L/2 . So với điện áp hai đầu mạch thì cường độ dòng điện 
A. sớm pha hơn góc π/3.                                                       B. trễ pha hơn góc π/3. 
C. sớm pha hơn góc π/6.                                                       D. trễ pha hơn góc π/6. 

Khi uL=UoL/2 ==> [tex]u_L=U_0_L/2\Rightarrow \varphi =\pm \pi/3\\u=U_0/2\Rightarrow \varphi =\pm \pi/3[/tex]
Bạn coi hình sau nha.
Như vậy chỉ có hình a thỏa mãn
Vậy chọn C