Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phatthientai trong 06:23:27 PM Ngày 01 Tháng Chín, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18127Tiêu đề: Tỉ số độ lớn vận tốc của con lắc thứ 2 và con lắc thứ nhất
Gửi bởi: phatthientai trong 06:23:27 PM Ngày 01 Tháng Chín, 2013
Hai con lắc đơn có cùng khối lượng vật nặng dao động trong hai mặt phẳng song song cạnh nhau và có cùng VTCB . Chu kì của con lắc thứ nhất bằng 2 lần con lắc thứ 2 và biên độ con lắc thứ 2 gấp 3 lần biên độ con lắc thứ nhất . Khi 2 con lắc gặp nhau thì con lắc thứ nhất có động năng bằng 3 lần thế năng. Tỉ số độ lớn vận tốc của con lắc thứ 2 và con lắc thứ nhất khi chúng gặp nhau là bao nhiêu
a.4
b.[tex]\sqrt{\frac{14}{13}}[/tex]
c.[tex]\sqrt{\frac{140}{3}}[/tex]
d.8
Các bạn giúp mình nhé


Tiêu đề: Trả lời: Tỉ số độ lớn vận tốc của con lắc thứ 2 và con lắc thứ nhất
Gửi bởi: havang1895 trong 07:51:51 PM Ngày 01 Tháng Chín, 2013
Hai con lắc đơn có cùng khối lượng vật nặng dao động trong hai mặt phẳng song song cạnh nhau và có cùng VTCB . Chu kì của con lắc thứ nhất bằng 2 lần con lắc thứ 2 và biên độ con lắc thứ 2 gấp 3 lần biên độ con lắc thứ nhất . Khi 2 con lắc gặp nhau thì con lắc thứ nhất có động năng bằng 3 lần thế năng. Tỉ số độ lớn vận tốc của con lắc thứ 2 và con lắc thứ nhất khi chúng gặp nhau là bao nhiêu
a.4
b.[tex]\sqrt{\frac{14}{13}}[/tex]
c.[tex]\sqrt{\frac{140}{3}}[/tex]
d.8
Các bạn giúp mình nhé

con lắc 1: w, A
con lắc 2: 2w, 3A
khi gặp nhau: x1 = A/2 --> v1 = wAcan(3)/2
--> x2 = x1 = A/2 = A2/6 --> v2 = 2w.3A.can(35)/6 = wAcan(35)
--> v2/v1 = can(140/3)